ARMÁDA SPÁSY NA SLOVENSKU

Srdce Bohu ruky ľuďom

Page 3 of 5

Armáda Spásy na Slovensku a jej služba v Galante

Armáda Spásy je medzinárodné kresťanské hnutie, ktoré dnes slúži a pracuje v 130 zemiach sveta. Slovensko bolo 127 zemou, kde otvorila svoju činnosť. V Bratislave 4.9.2015 slávnostným zhromaždením začala oficiálne práca na Slovensku (po ročnej skúšobnej dobe). Už o rok skôr 6.8.2014 sa však zaregistrovala ako občianske združenie. Koncom Júna 2015 tiež odkúpila dva domy s pozemkom tu v Galante a tím prebrala aj duchovnú službu kresťanskej organizácie Slova života, ktorá v nich prebiehala. 26.6.2015 je dátum, kedy Armáda Spásy prakticky vstúpila do Galanty.

Krátko na to, v októbri 2015, bol v týchto priestoroch otvorený klub pre deti. Prebiehal vždy poobede od pondelka do piatka. Tento klub funguje do dnešného dňa a bol rozšírený o pravidelné doučovanie detí. Deti v ňom môžu tráviť celé odpoludnie činnosťami, ktoré rozvíjajú ich sociálne cítenie, učia sa tu tvorivo premýšľať a nachádzať hodnoty života, ktorý je postavený na biblii a Bohu. To vyplýva z toho, že sme kresťanskou organizáciou, ktorá stavia na kresťanských hodnotách.

Deti tu tvoria, spievajú, pripravujú si rôzne dramatické scénky, s ktorými potom vystupujú na akciách a to aj mimo Galantu.(Pezinok, Brno

Hisilicon K3

Tohto ročné prázdniny sme dva týždne prevádzkovali prímestský letní tábor, ktorého sa zúčastnilo viac ako tridsať detí z Galanty. Radi by sme tento tábor organizovali každé leto. Budeme sa snažiť v budúcnosti predĺžiť postupne jeho trvanie na tri týždne a potom celý mesiac.

IMG_20170606_142033

Zatiaľ to vypadá, že služba a práca Armády Spásy je zameraná tu v Galante iba na deti. Nie, nevenujeme sa iba deťom. Snažíme sa pomáhať tam, kde je to momentálne potrebné, či je to rodina, osamotený senior, hladný človek bez strechy nad hlavou a podobne. Zatiaľ neprevádzkujeme žiadnu registrovanú sociálnu službu, ale snažíme sa pomáhať v jednotlivých prípadoch. Nie sme peňaženkou, ale snažíme sa riešiť situácie ľudí tak, aby mohli samostatne žiť a vedieť sa postarať o svoj život. Príkladom môže byť život pani Martiny, samo živiteľky s dvanástimi deťmi, ktorá aj s deťmi skončila na ulici. Hrozilo jej, že deti budú umiestnené do rôznych detských domovov a ona sama skončí niekde v útulku alebo vo väzení, pretože deti v takej situácii neboli schopné chodiť do školy. Veľmi ťažká a pre ňu neriešiteľná situácia. Nikde nezohnala bývanie, pretože nikto nechcel prenajať byt žene s dvanástimi deťmi. Tiež riešenie s úradmi bolo pre ňu ťažké, musela zo sebou vodiť niekoľko malých detí a to stálo ďalšie financie, ktoré nemala. Zdĺhavé riešenie situácie jej vzalo aj chuť čokoľvek robiť. Tak ostala bez prostriedkov, na ktoré mala nárok. Bez strechy nad hlavou, bez peňazí a s dlhmi a nedôverou druhých voči nej.

Po stretnutí s nami sa začala riešiť jej situácia. Najprv akútne bývanie, potom vyriešenie jej finančnej situácie, keď už dnes dokáže postupne splácať aj svoje dlhy. Deti miesto toho aby skončili v detských domovoch, majú svoj domov a tri najstaršie deti majú aj zamestnanie. Jedno z nich v Armáde spásy. Pani Martina miesto toho aby skončila vo väzení, sa dnes môže starať o svoje deti a dokonca aj pomáhať druhým. To je už minulosť a my sa snažíme pozerať dopredu.

_Z6A1251

Armáda Spásy pomáha tam, kde je to momentálne najviac potrebné. Zameranie závisí na potrebe mesta, regiónu, krajiny. Tak vo svete spravujeme nielen útulky pre ľudí bez prístrešia a komunitné centrá, ale aj školy, škôlky, stredné a vysoké školy, zdravotné strediská, pôrodnice, nemocnice, detské domovy a veľa rôznych služieb a prevencie a predovšetkým duchovnú a pastoračnú službu.

Dôstojníci Armády spásy sú ordinovaní duchovný, ktorí sa však snažia pomáhať aj v praktickom živote. Pre svoje sociálne služby najímame tých najlepších pracovníkov, nie len odbornosťou, ale predovšetkým charakterom.

Sme v Galante, takže čo pripravujeme do budúcna pre Galanťanov. Ponúkli sme sa magistrátu s pomocou v oblasti sociálnych služieb a bude na vedení magistrátu, ako túto našu ponuku použije. Sami sa budeme snažiť rozšíriť naše služby. Dnes fungujeme ako Zbor a komunitné centrum Armády Spásy v Galante, ktoré je otvorené pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc, tak ako praktickú, tak aj duchovnú, ale tiež iba tím, ktorí sa potrebujú porozprávať, pretože sa cítia osamelo a podobne.

Od jari budúceho roku budeme mať tiež pravidelné (jeden deň v týždni) sociálne poradenstvo a našou snahou bude tiež otvoriť právnu poradňu zameranú na riešenie exekúcií.

Do roku 2020 by sme radi pripravili výstavbu nových objektov na pôvodnom mieste, ktoré budú lepšie vyhovovať sociálnej, komunitnej a duchovnej službe ako súčasné priestory.

Zatiaľ službu financujeme z vlastných zdrojov. Financie získavame z Úradu práce, ktoré však používame na platy znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktoré zamestnávame a tím im umožňujeme nestratiť alebo získať pracovné návyky, aby sa mohli v budúcnosti uplatniť na trhu práce. Aj týmto zamestnancom ešte časť platu doplácame z vlastných prostriedkov. Nie iba z týchto dôvodov Armáda Spásy vykonáva rôzne zbierky. Tou najznámejšou je kotlíková zbierka, keď v dobe adventu stoja členovia Armády Spásy v uliciach so zapečatenými kotlíkmi, do ktorých ľudia môžu prispievať finančnými darmi na jej činnosť. Aj v Galante takáto zbierka prebehne.

_Z6A3603

Sme armádou. Armádou, ktorej jedinými zbraňami je biblia a ruky, ktoré chcú pomôcť druhým. Preto logo Armády Spásy znie „Srdce Bohu, ruky ľuďom“. Ako armáda máme armádnu štruktúru. Svojho generála, ktorý sídli v Londýne, potom veliteľov rôznych území, ktorí spravujú niekoľko zemí. My patríme pod územie Holandska, Českej republiky a Slovenska. Tieto krajiny majú svojich regionálnych (národných veliteľov). Našim národným veliteľom je Teunis T. Scholtens, regionálnym vedúcim pre Slovensko je kapitán Vitalie Chiriac a vedúci v Galante manželia, poručíci Adriana a Albín Vágai, ktorí sú tiež duchovnými vedúcimi zboru (pastormi) Armády spásy v Galante a práve oni vám budú môcť zodpovedať vaše otázky, alebo dať viac informácií o práci Armády Spásy v Galante.

Veríme že služba a práca Armády Spásy v Galante porastie a bude prínosom pre mesto a ich obyvateľov, ale tiež pre Božie kráľovstvo.

kpt. Josef Knoflíček

 

Detský klub: Pondelok – Piatok od 8:30-17:00 hod. (všetko zdarma)

Nedeľné Bohoslužby: Nedeľa od 16:00-18:00 hod.

 

por. Adriána Vágaiová

Bratislavská 74/32

Galanta 924 01

+421 940 438 117

adriana.vagaiova@gmail.com

www.armadaspasy.sk

facebook: Armáda Spásy Galanta

 

por. Vágai Albín

Bratislavská 74/32

Galanta 924 01

+421 940 438 114

svaty.albin@gmail.com

www.armadaspasy.sk

facebook: Armáda spásy Galanta

Inna a Vitalie Chiriac

Ako sa to všetko začalo.

V Moldavsku som pracovala v škole ako dirigentka detského speváckeho zboru. Mala som tam kolegyňu ktorá my rozprávala o Armáde Spásy, secondhande ktorý majú v budove a snažila sa ma prilákať do cirkvi. Jedného dňa mi povedala „Keď neprídeš túto nedeľu, tak už nechoď“, a práve tieto slová ma dostali. Bolo to také neskutočné, hrozné… Tak som sa rozhodla že najbližšiu nedeľu nebudem vyspávať, ale pôjdem pozrieť do Armády Spásy. Hneď ako som v nedeľu ráno do zhromaždenia prišla chytilo ma to všetko za srdce. Ľudia ktorí tam stáli my rozprávali o tom ako sa za mňa modlia a ako očakávali môj príchod medzi nich. Ja som si pokladala otázky „ako ste sa mohli za mňa modliť, keď ste nevedeli kto som?“. Na túto moju otázku som dostala odpoveď, „Boh vie o tebe úplne všetko“. Toto bol začiatok môjho poznávania Boha. Jednou z vecí ktorá ma oslovila najviac, bola radosť ktorú som v cirkvi medzi ľuďmi videla, nebola to radosť z tohto sveta, bolo to nádherné. Vždy som si pokladala otázky čo bude so mnou v budúcnosti, ako to všetko bude a toto bolo jedným z blokov ktoré ma nepustili ďalej. Moje obavy z budúcnosti. Ale práve tam v cirkvi som našla odpovede na moje otázky, chcela som tú radosť ktorá tam bola. Moja prvá cirkev kde som začala slúžiť bola v meste Kišinev v Moldavsku. Viedla som detský spevácky zbor, ženský zbor a zároveň mužský spevácky zbor.

IMG_20161028_162728

Prvý krát po dlhšom čase som sa stretla zo svojim manželom Vitaliem na ulici v Kišineve a hneď som ho pozvala do cirkvi. Vitalie videl na mojej tvári úsmev, zmenu v mojom živote ktorú spôsobil Ježiš. My sme sa pred tým poznali z vysokej školy na ktorej sme obaja vyučovali. Vitalie reagoval na moje pozvanie a prišiel medzi nás do zboru Armády Spásy kde začal slúžiť tím že viedol dychový súbor. Toto bolo obdobie kde nás Boh premieňal a formoval naše životy. Ja osobne som sa v tom čase keď som stretol Innu cítil byť kresťanom, avšak moje navštevovanie cirkvi bolo veľmi sporadické. Do cirkvi som zašiel iba občas, v čase sviatkov alebo iných výnimočných príležitostí. Do Armády Spásy sme však začali spolu s Innou chodiť pravidelne. Veríme že práve v tom čase sme boli spolu s Innou Bohom povolaní do služby Bohu v radoch Armády spásy. Pamätám sa že v tom čase som sa modlil „Bože, ja chcem byť súčasťou Tvojej cirkvi“. Verím že práve toto bola odpoveď na túto modlitbu. V tom čase som mal 26 rokov a chcel som naozaj manželku od Boha, chcel som aby bola kresťanka a verím že stretnutie s Innou bolo odpoveďou na túto druhú modlitbu. V roku 1995 sme boli spolu na vysokej škole, ale v roku 1999 nás Boh spojil iným spôsobom. Toto bolo obdobie kde nás Boh premieňal duchovne ale aj fyzicky skrze naše priateľstvá a vzťahy v cirkvi. V roku 2000 sme sa spolu zosobášili a od tej doby až do dnešného dňa sme súčasťou Armády Spásy a služby v tejto cirkvi. V roku 2002 sme sa stali kadetmi a nastúpili sme cestu vzdelávania sa v Armáde Spásy, aby sme sa mohli stať dôstojníkmi na plný úväzok. Pracovali sme v Armáde Spásy ako hudobníci, ale našou túžbou bolo pracovať v duchovnej službe a preto sme mali túžbu ísť a študovať ďalej. Bolo obdobie keď som mal v jednom čase štyri zamestnania. Ale napokon som sa rozhodol že budem pracovať a slúžiť iba v Armáde Spásy.  V tomto čase som ja pracovala v kadetskej škole vo Fínsku, kde som vyučovala spev a chválu. Jeden z dôstojníkov sa ma spýtal či by sme nechceli ísť študovať na kadetskú školu, tak sme samozrejme súhlasili a začali štúdium. Neskôr po ukončení školy sme dostali prvé poverenie a boli sme vyslaný do Českej republiky. Pred týmto poverením sme slúžili aj v zbore v Petrohrade a takisto vo Fínsku. Takže oficiálne prvé mesto ktoré sa stalo našim dočasným domovom bolo mesto Krnov.

IMG_20161216_214144

 Pre mňa hovorí Inna, bola v Krnove služba kde som naozaj zakúšala samé dobré veci zo svojim Bohom. Bola to skúška dobrom, nie ohňom ale dobrom. Podmienkou našej služby ale bolo to, že budeme slúžiť bez prekladateľa, takže našou úlohou na začiatku bolo naučiť sa Český jazyk a to tak aby sme mohli komunikovať, kázať a slúžiť v tomto jazyku. Začali sme chodiť do školy v Krnove, kde sme sa od základov učili český jazyk. V začiatkoch nám samozrejme naše kázania prekladali na ústredí v Prahe. Po čase nám našu češtinu títo prekladatelia pochválili slovami, „vaša čeština je úžasná!“. Avšak v ruskom jazyku keď niekto povie že to je „úžasné“, tak tým myslí že to je veľmi škaredé alebo zlé. Takže sme boli prekvapení a zdesený zároveň. Avšak neskôr sme počúvali vo chválach a modlitbách o tom že Boh je úžasný a vtedy sme porozumeli že to je niečo dobré, pozitívne takže sme boli šťastní. Napríklad aj čerstvý chlieb sa v ruštine prekladá ako tvrdý chlieb, tak v začiatkoch sme museli porozumieť týmto zmenám vo význame slov.  Za pol roka učenia sa českého jazyka sme boli schopný samostatne kázať bez prekladov kázní z ústredia.  Po troch rokoch v Česku sme dostali nové poverenie a tím novým miestom bola Moskva. Mali sme na starosť kadetov v škole a tiež kandidátov na kadetov. V Česku sa nám narodil syn Alexej takže Inna sa musela venovať väčšinu času malému synovi a Vitalie cestoval po piatich krajinách, kde mal rozhovory s kandidátmi na kadetov školy Armády spásy.  Ďalšie poverenie v roku 2009 nás priviedlo do Rumunska. Na tomto mieste sme prežívali zaujímavé obdobie, pretože ja som dostal vízum k tomu aby som mohol pracovať v Rumunsku, ale Inna musela čakať na vízum až 6 mesiacov. Takže som cestoval do práce v Rumunsku a odtiaľ domov do Moldavska v rôznych intervaloch, tak aby som bol so svojou rodinou.  V tomto čase som mala sen ktorý ma inšpiruje v mojej službe dodnes. V tom sne sme sa dostali do situácie kde sme sa blížili k smrti, nebolo žiadneho úniku pred smrťou. Prvý verš ktorí som po prebudení mala na mysli bolo z listu Rimanom.

 Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený.

               Rímskym 10:13  

 Uvedomila som si že to je varovanie a nie len pre môj život. Verím že keby som v tom sne volala na Ježiša, bola by som zachránená. Stredom mojej viery, centrom môjho života je to aby som kázala iba o Ježišovi. Pretože ten kto bude vzývať Jeho meno, bude zachránený. Viem že moje miesto tu na zemi je iba dočasné, verím že môj domov je v nebi a chcem naplniť zámer Boží v mojom živote.  V roku 2011 sme dostali opäť ďalšie poverenie do Moldavska kde sme ostali ďalšie štyri roky.  Po tomto čase sme prišli na Slovensko do Bratislavy. Verím že toto povolanie prišlo od Boha. Našou službou a cieľom je to aby sme pásli ovečky, zachraňovali stratených ľudí, kázali zvesť o Ježišovi. Avšak verím že je dôležité aby sme sa dostatočne venovali aj tým ktorých nám daroval Boh, manželovi a našim deťom. Viem že Boh nám všetko potrebné pridá a to prirodzeným spôsobom. Tu na Slovensku Armáda Spásy začína svoju prácu a chceme ju dostať do rovnováhy, aby sociálna aj duchovná práca rástla ruka v ruke.

 

Výstava Domov (bez) domova v Bratislave

14915533_1609920202644327_1029137025173873011_nVýstava Domov (bez) domova v Bratislave. Príjmite pozvanie na unikátnu výstavu veľko formátových fotografií svetoznámeho fotografa Jindřicha Štreita.

Pre Armádu spásy vytvoril sériu autentických obrazov, ktoré zachytávajú reálny život ľudí bez domova.

Výstava sa uskutoční od 4.11.2016 – do 4.12.2016, v Galérii 19, Lazaretská ul. č. 19, v Bratislave. Otvorené denne/okrem pondelka, vždy od 14.00 – do 19.00 hod.

Vstup zdarma

14925450_1609920245977656_5638510333871526008_n

plakat_2016_Bratislava.indd

Duchovný zborový deň na Slovensku

Armáda spásy na Slovensku oslávila svoje prvé výročie. Chvála Bohu za túto významnú udalosť. Prezentujeme vám zbory Armády Spásy „Bratislava“, „Galanta“ a „Plavecký štvrtok“. Momentálne plánujeme otvoriť nový zbor v Pezinku, kde sa nachádza veľká rómska osada.

V sobotu, 17.09.2016, sme v priestoroch Armády spásy Galanta mali spoločný duchovný zborový deň. Zúčastnilo sa jej  približne 80 ľudí. Kadet Albín Vágai, vedúci zboru Armády spásy v Galante, zdieľal svoj názor: „tento deň poslúžil k zoznámeniu sa zborov, a k tomu aby ľudia poznali jeden druhého bližšie ako doteraz“. Kadet Adriana Vágaiová, tiež  vedúca zboru v Galante, dodáva: „Oslovilo ma to, že sa mnoho dobrovoľníkov zúčastnilo na príprave tohto dňa, bolo to naozaj skvelé“. Spolu s nimi chválili Pána aj kadeti Farkaš Roman a Darinka – vedúci zboru „Plavecký Štvrtok“. Roman povedal: „Bol to úžasný deň, Božia prítomnosť bola  medzi nami. Rád som na tomto mieste poslúžil Slovom Božím“.

img_20160917_142644_resized_20160927_095125019

Mnoho ďalších účastníkov s rôznych zborov chválilo Pána Ježiša piesňami, modlitbou či čítaním Písma-Slova Božieho. Mali sme naozaj veľmi dobré kresťanské spoločenstvo bratov a sestier.

Téma duchovného dňa bola „Srdce Bohu, ruky ľuďom“. Tento skvelí nápad patrí kapitánom Knofličkovým Josefovi a Stanislave. Je to heslo medzinárodného kresťanského hnutia Armády spásy po celom svete. Prvú polovicu dňa sme venovali biblickému štúdiu. Kapitán Vitalie Chiriac (oblastný dôstojník), nás viedol otázkou: „čo to znamená, odovzdať srdce Bohu?“

V tomto dni mali samozrejme svoje miesto aj naše deti. V zbore Galanta už počas roka úspešne prebieha detský projekt, kde majú deti doučovanie, rôzne aktivity a vynikajúce kresťanské spoločenstvo. Deti sa nám predstavili piesňami chvály, ale aj ukážkou divadelnej scénky o srdci. Ďakujeme takisto Vojtovi a Daniele (zbor Bratislava) za bohatý a pestrý detský program počas celého tohto dňa. Vďaka za rôzne súťaže, pohybové hry vonku v prírode, za mnoho radosti, ako aj za darčeky pre všetky deti. Ďakujem Pánovi za vašu nádhernú službu deťom.

Druhá polovica dňa bola zameraná ďalšej časti hesla Armády spásy: „Ruky ľuďom“. Každý zbor dostal za úlohu diskutovať na základe biblických príbehov, o tom ako môžeme uplatňovať v súčasnej dobe toto heslo? Ako môžeme slúžiť iným ľuďom? V závere všetky zbory zdieľali svoje pohľady. Všetci mali nádhernú prezentáciu o Božom uctievaní a službe ľuďom. Veľkým požehnaním pre nás bola aj prítomnosť bývalého pastora týchto zborov, Milana Jurička, ale aj prítomnosť pána Primátora mesta Galanta, Petra Pašku.

Inna a Vitalie Chiriac

Inna a Vitalie Chiriac

Spoločný obed

Spoločný obed

Detské hry

Detské hry

Primátor mesta Galanta Peter Paška

Primátor mesta Galanta Peter Paška

Tento deň zavŕšil slovom povzbudenia a požehnaním major Tony Sholtens, národný veliteľ Armády spásy v Čechách a na Slovensku.

Všetci sme vďační Pánovi  za tento úžasný deň jednoty v Duchu Ježiša Krista. Kadet Albín povedal „keď naozaj milujeme Boha, sme schopný slúžiť ľuďom“. Láska Božia nech je popretkávaná cez jeho služobníkov.

Spoločné piesne

Spoločné piesne

 

Regionálny Zborový deň v Galante

Galante

Prezentácia detského klubu v Galante

V sobotu 11.6.2016 v Galante na Mierovom námestí, bola prezentovaná práca detí z detského klubu. Divadelná scénka o vzkriesení Lazara, piesne „chcel by som byť vojakom“  alebo úžasná scénka o svetle boli súčasťou tejto prezentácie. Deti sa stretávajú v detskom klube Galanta od Po-Pi v čase od 11:30-17:00 hodiny, kde vytvárajú rôzne predmety z papiera, maľujú, vystrihujú a tvoria nádherné predmety, ktoré potom na podobných prezentáciách klubu rozdávame. Vždy jeden deň v týždni venujeme nácviku piesní alebo nejakej scénky, ktorú potom deti predvedú na nedeľnej Bohoslužbe, ktorá sa koná taktiež na Bratislavskej ulici 32 v Galante. (16:00 hod.)

13407232_1136026963123390_5417516311306899805_n 13411896_1136027153123371_5016068562501576502_o 13415581_1136026819790071_3951229963301625869_o 13428591_1136027079790045_8055523177740047526_n 13442639_1136026839790069_4887792037243105916_o 13445617_1136026799790073_5281066915849864561_n

Armáda Spásy Galanta, Bratislavská 32
Klub pre školákov/doučovanie
info:
knoflickovi@volny.cz

Žiadne z detí nemôže ovplyvniť komu a do akého prostredia sa narodí. Je mnoho tých, ktoré sa narodia do prostredia, ktoré nedáva mnoho nádeje pre budúcnosť. Tak ako nedávalo nádej ich rodičom. Pomôžte nám túto situáciu zmeniť. Vaša podpora je významnou súčasťou tejto služby, bez ktorej sa nezaobídeme. Pridaj sa k nám tým, že sa staneš pravidelným darcom a modlitebníkom.

Hodina doučovania (tri deti naraz)……………………………5,00 Eur
4 hodiny denne, od Po-Pi

Hodina klubu pre školákov………………………………………….5,00 Eur
5 hodín denne od Po-Pi

Hodina klubu pre predškolákov ……………………………….. 8,00 Eur
4 hodiny denne, od Po-Pi

číslo bank.účtu: 4020514592/7500
variabilný symbol 101
IBAN: SK67 7500 0000 0040 2051 4592

 

Evanjelizácia v Galante

Mierové námestie v meste Galanta dňa 11.6.2016 od 16:00 hodiny do 20:00 hodiny bude dejiskom koncertu v podaní hudobnej skupiny  NÁDEJ spod Tatier (country). Súčasťou programu bude aj vystúpenie detí z detského klubu v Galante. Sprievodné slovo prinesie envoy Armády Spásy na Slovensku, Vojtech Sirkovsky.
Táto skupina sa skladá zo 7 hudobníkov z Popradu a okolia. Hrajú spolu už približne 12 rokov a za túto dobu už stihli vydať CD album „Nádej: Na ceste … “ Väčšina z nich chodí do Babtistického zboru v Poprade. Ich piesne sú v štýle country gospel. Texty piesní hovoria o tom, že sa Ježiš narodil, že prišiel na zem z neba. Prišiel, aby zachránil ľudí.  Zaznejú piesne ako Máme radostnú správu, Divné to věci dnes, Svatba v Káni a ďalšie. Väšina piesní bude po slovensky, zaznie však aj niekoľko českých country piesní. Všetky piesne sú o láske, o odovzdaní a o víťazstve.

1934744_124099573837_4181092_n                                                                                                                                                                                                          Vojtech Sirkovsky                                                                                                                                                                                                                                     koncert - Galanta

Nedeľné zhromaždenie v Galante

Prijmite srdečné pozvanie na nedeľné Bohoslužby do Galanty. Slovom bude slúžiť Henrik a Lisbeth Andersen. (Dánsko)

13244661_1125625034163583_8407941661471503395_n13325452_1127695113956575_265078515402081007_n 13330908_1127695247289895_7048804246386843313_n 13331146_1127695327289887_2565368018220789795_n

Európska konferencia Armády spásy o spoločnej službe Rómom

Slovensko – hotel Bratislava (16-19 apríl 2016)

Účelom tejto konferencie je vytvoriť priestor pre spoločné odhaľovanie Božej vízie pre Armádu spásy v Európe, kde vidíme otvorené dvere a nové príležitosti pre misiu medzi Rómami.

Táto konferencia má posilniť vzájomné vzťahy  v rámci Európy a podporiť zapojenie sa do služby v Rómskych komunitách. Očakávaným výstupom je povzbudenie a vybavenie dôstojníkov, vojakov a pracovníkov Armády spásy k účinnej službe medzi Rómami, zdieľanie poznatkov a dobrej praxe a zhromaždenie podnetov pre vytvorenie európskej stratégie AS pre jednotnú službu medzi Rómami.

13051593_1102936936432393_2292640184779698050_n

spoločná fotografia účastníkov konferencie v Bratislave

Kontext

V celej Európe žije cca 12 miliónov Rómov. Jedná sa o najväčšiu a zároveň najzraniteľnejšiu etnickú minoritu v Európe. Vylúčené rómske komunity a rodiny sú ohrození  množstvom rizík, ako je bezdomovectvo, nezamestnanosť, zadĺženosti, kriminalita a násilie.

Na tieto komplexné problémy neexistuje jednoduchá odpoveď. Armáda spásy však berie vážne svoje poslanie ísť k týmto ľuďom na okraji spoločnosti, slúžiť im a pomôcť im znovu nájsť svoju dôstojnosť. V roku 2012 Armáda spásy v Európe vytvorila Rómsku pracovnú skupinu, ktorej cieľom je hľadať možnosti pre účinnú službu AS Rómom, vrátane zvyšovania všeobecnej informovanosti, školení a programov  praktickej podpory pre rómske komunity a rodiny v Európe.

13000126_1101533239906096_947389637423124933_n

V uplynulých niekoľkých rokoch sa Armáda spásy vo väčšej miere zapojila do služby Rómom v rôznych zemiach naprieč celou Európou. Na základe tohoto vývoja navrhla Rómska pracovná skupina na svojom stretnutí v Lisabone (október 2015) usporiadať európsku konferenciu AS o službe Rómom, čo  bolo podporené výstupmi zo vzdelávacieho stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v Londýne (november 2015).

Táto konferencia je zameraná na vedenie Armády spásy, dôstojníkov, vojakov a pracovníkov zapojených do služby Rómom v celej Európe, s cieľom odovzdať si znalosti a skúsenosti z tejto služby, ukazovať príklady dobrej praxe z rómskych zborov a komunitných projektov, zvýšiť informovanosť a poskytnúť školenie o rómskej kultúre a identite.

12985445_1101533666572720_8650377699363513075_n 12994566_1101533206572766_5428616983450512189_n

Organizačné informácie

  • Predsedajúci: Jeroen Hoogteijling

  • Program: Hugo van Meeuwen a Jo Clark

  • Organizačné zaistenie: Pavla Vopeláková

« Older posts Newer posts »