ARMÁDA SPÁSY NA SLOVENSKU

Srdce Bohu ruky ľuďom

Page 2 of 5

Armáda spásy ďakuje

(článok primátora Pezinku, Mgr. Olivera Solgu, ktorý bol uverejnený v liste Pezinčan)

Denne sme obklopení problémami všetkého druhu a zahltení negatívnymi informáciami. Média na nás chrlia správy predovšetkým s takýmto obsahom, často hľadajúc senzácie. O tom dobrom medzi ľuďmi sa na verejnosti hovorí len málo.
Až sa zdá, že žijeme v najhoršom možnom čase a na najhoršom mieste zemegule. V tejto záplave negatívnych faktov, ale aj dezinformácii vyrobených rôznymi „šmejdmi“ na diskusných fórach, v čase fejsbúkových hoaxov prehlbujúcich nepochopenie, závisť a nenávisť medzi ľuďmi, sa potom stráca obyčajná ľudskosť, vzájomná úcta, pocit spolupatričnosti, solidarity, ale aj ochoty podať pomocnú ruku. Vystavení všetkému tomu negativizmu si akosi nepripúšťame, že v našom okolí žijú aj slušní a obetaví ľudia.
Keď ich potom stretávame, sme milo prekvapení a pozitívne zaskočení, že ich nie je málo. S týmito pocitmi príjemného prekvapenia a nefalšovanej radosti som sa stretol v piatok 18. mája v pezinskej Glejovke. Zástupcovia Armády spásy tam odovzdali tamojšej rómskej komunite do užívania novučičkú budovu Komunitného centra. Bude slúžiť deťom i dospelým. Budú sa tu hrať, vzdelávať, diskutovať a, áno – aj sa modliť. Naučia sa základným pracovným návykom a mnohým zručnostiam. A ešte mnoho iného, čo možno doteraz nepoznali. Rovnako dôležité však bude ich vlastné sebauvedomenie, aby videli, že žiť sa dá aj inak, lepšie, zmysluplnejšie a aby pre to neváhali niečo urobiť.
Celé roky hovorím na verejnosti na margo pezinských Rómov, teda „našich Glejovkárov“ ľuďom: „Prosím nehádžte všetkých do jedného vreca.“ Aj medzi nimi sú ľudia slušní, pracovití (pritom s obmedzenými šancami nájsť si zamestnanie), čistotní a milujúci svoje deti. Ak neveríte, príďte sa o tom presvedčiť do Komunitného centra, možno mi dáte za pravdu a možno sa budete, v medziach svojich možností, snažiť pomôcť tým, ktorí o vašu pomoc stoja a aj ju potrebujú. Problémy so sociálne vylúčenými komunitami sa totiž nestratia, ak budeme pred nimi zatvárať oči. Treba ich riešiť!

Zatiaľ aspoň moje veľké poďakovanie príslušníkom Armády spásy. Aj v mene „Glejovkárov“, v mene Pezinčanov, vedenia mesta i v mene svojom. Patrí vám naše veľké: „Pán Boh zaplať!“ Je už len na obyvateľoch Glejovky, či príjmu túto ponúknutú pomocnú ruku a využijú príležitosti, ktoré im Armáda spásy ponúka.

Oliver Solga, primátor mesta Pezinok

V predškolskom klube, Pezinok…

Deti sa dnes v predškolskom klube učili rozpoznávať žltú farbu a guľatý tvar. 

Komunitné centrum PezinokDňa 18.5.2018 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie komunitného centra Armády Spásy na Gleovke v Pezinku. V tomto centre budú prebiehať v dopoludňajších hodinách kluby pre predškolské deti a v poobedných hodinách doučovanie pre školopovinné deti. Tiež rôzne akcie pre dospelých a mládež.Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Armáda spásy na Slovensku

Chcem venovať 2% z daní pre organizáciu Armáda spásy na Slovensku

Pozvání na slavnostní bohoslužbu s genérálem Armády spásy André Coxem a komisařkou Silvií Cox

Generál André Cox se narodil evropským důstojníkům Armády spásy, kteří v té době sloužili v Zimbabwe, zatímco komisařka Silvia byla dcerou evropských důstojníku Armády spásy sloužících v Argentině.
Jejich mezinárodní dětství je nasměřovalo ke globální službě, kterou po svém sňatku sdíleli jako důstojníci Armády spásy od roku 1979. Se svými třemi dcerami, Myriam, Esther a Sarah, žili v Africe i Evropě a v poslední době zastávali odpovědnost územních velitelů na územích Finsko a Estonsko, Jižní Afrika a Spojené království s Irskou republikou. Dne 3. srpna 2013 byl André Cox, který v té době zastával pozici náčelníka štábu, zvolen dvacátým generálem Armády spásy.
Jako mezinárodní velitelé Armády spásy Coxovi povzbuzují k pečlivému čtení Písma, zachovávání nejvyšších etických hodnot, které věrně odrážejí zdravé biblické správcovství, a k autentickému křesťanskému svědectví, v němž víra a jednání jsou neoddělitelně spojené, takže se Ježíšova láska a milost plně odrážejí v každodenním životě.
Generál a komisařka Silvia vydávají svědectví o Bohu, který je svou laskavou péčí provázel po celý život a v posledních letech jim daroval velké požehnání v podobě šesti nádherných vnoučat, Rebeccy, Lily, Leony, Wendy, Kevina a Kiany.

Terno sa zapojilo do boja proti plytvaniu s potravinami

Do projektu darovanie potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti zapojí reťazec Terno 31 zo svojich predajní. Cez Potravinovú banku doposiaľ Terno darovalo výrobky za vyše 10 000 eur.

Bratislava 11. októbra (OTS) – Terno rozšíri počet predajní schopných darovať potraviny na charitatívne účely. V druhej fáze projektu sa k štyrom zapojeným filiálkam už v októbri pridá ďalších 27 v Bratislave, Pezinku, Malackách, Banskej Bystrici, Trenčíne, Trnave a Hlohovci. „Už pilotný projekt ukázal, aké množstvo bezpečných potravín končilo donedávna v odpade namiesto toho, aby slúžilo ako pomoc pre sociálne slabé skupiny obyvateľstva. Naším zámerom je preto rozšíriť odberné miesta postupne na celú sieť Terno a maximálne podporiť boj proti plytvaniu s potravinami,“ hovorí Anna Buzinkay, Marketing a PR riaditeľ spoločnosti Terno. Zapojenie všetkých predajní siete Terno sa očakáva v druhom štvrťroku 2018, čo však závisí najmä od kapacít Potravinovej banky Slovenska.

Rozhodnutie reťazca podieľať sa na poskytovaní prebytočných potravín na charitatívne účely ocenil aj riaditeľ Potravinovej banky Marko Urdzik: „Vďaka spoločnosti Terno sme získali ďalšieho silného partnera v našom úsilí pomôcť sociálne znevýhodneným občanom. Verím, že doterajšiu pozitívnu spoluprácu postupne rozšírime na celoslovenskú úroveň.“

Na základe legislatívnej zmeny, ktorá umožnila darovať bezpečné potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti zaregistrovaným charitatívnym organizáciám, spustilo Terno testovaciu spoluprácu s Potravinovou bankou Slovenska. V pilotnom projekte, ktorý spoločnosť realizovala od mája do augusta 2017, boli zapojené štyri predajne Terno, a to v Bratislave, Žiline, Poprade a Prešove. Počas tohto obdobia odoberalo suché trvanlivé potraviny viacero organizácií spolupracujúcich s Potravinou bankou, napríklad Armáda Spásy, Občianske združenie Dobrý Pastier, Depaul Slovensko, Gréckokatolícka charita Prešov, Spišská katolícka charita Spišská Nová Ves a iné charity pôsobiace na lokálnej úrovni. Celkovo Terno darovalo potravinové prebytky v hodnote viac ako 10 000 eur. Najčastejšie išlo o výrobky, ktoré sú zaradené do tzv. suchej kategórie, teda cestoviny, strukoviny, ryžu, cukor, ale aj vody, čokolády, keksy či dochucovadlá; tie sú aj po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti a dodržaní podmienok ich skladovania vhodné na konzumáciu.

Spoločnosť TERNO real estate aktuálne prevádzkuje 110 predajní Terno, Moja Samoška a Hypernova, ktoré sa v priebehu roka postupne remodelujú.

Otcovia a synovia

Už po druhýkrát tohto roku sa stretli otcovia a synovia na víkendovke v Pružine ( okr. Považská Bystrica ) od 22. ˗ 24.9.2017. Tých zámerov, prečo sa víkendové stretnutie zopakovalo, bolo niekoľko. No ten najpodstatnejší bol budovanie vzťahu otca so synom a nechať tento vzťah požehnať nebeským Otcom pri modlitbách, práci s Bibliou, ale aj spoločnými aktivitami.
Zraz účastníkov bol v piatok večer. Dohromady ich bolo tridsaťtri ˗ z toho osemnásť synov a pätnásť mužov. Po ubytovaní a spoločnej večeri, začalo vzájomné zoznamovanie sa spojené s otázkou : ,, Ako Ty vnímaš nebeského Otca? “, ,,Je ( alebo bol ) aj Tvoj otec takým, ktorý sa približuje k mužovi podľa Božieho srdca? “ Dve navonok jednoduché otázky, no neboli na ne okamžité odpovede.
Druhý deň v sobotu, napriek vytrvalému dažďu a zime bola podniknutá niekoľkohodinová túra v blízkom lese. Počas nej bolo možné počuť aj takéto slová : ,, Keby sme boli doma, mama by nás s otcom von určite nepustila“, povedal Juraj Pivko z Martina. Každý sa mohol vrátiť ˗ no iba jeden pár to vzdal kvôli úplne premočenému oblečeniu. Však ani jeden z párov, dokonca ani vrátivší sa neboli otrávení alebo sklamaní. Po obede nastala chvíľa, kedy otcovia so synmi museli ako dvojica predviesť svoju zručnosť pri zostrojovaní šarkana. Túto pomerne náročnú disciplínu na čas a techniku tentoraz nevzdal nikto. Naopak, aj tí, ktorí nemajú technické vzdelanie boli sami sebou prekvapení, k čomu ich dokáže kolektív ostatných mužov vybudiť. Po večeri bol dobrý čas na rozhovory. No tým ešte deň nekončil. Kresťanský animátor a príslušník Armády spásy zároveň Vojtech Sirkovský pripravil pre otcov a synov nočný pochod s fakľami, ktorí mal absolvovať každý pár zvlášť. Samozrejme, pre synov to bol jedinečný zážitok, ako pripraviť fakľu, aby horela, zapáliť knôt a hrdo ju niesť.


Po dosiahnutí spoločného bodu v akejsi mystickej atmosfére úplnej tmy uprostred lesa, bola rozprestretá slovenská vlajka a zaspievala sa slovenská hymna. I takýmito malými krokmi sa v našich junioroch buduje vlastenectvo a zodpovednosť za kolektív.
Nedeľa už tradične patrila nielen baleniu, no najmä službám Božím so sprevádzajúcou chválovou skupinou.  Počas kázne,  zazneli tieto slová: ,, Skutoční muži- otcovia chýbajú nielen v našich rodinách, ale najmä v našich chrámových zhromaždeniach. Absentujú v nich vzory pre svojich synov ako budúcich otcov alebo dcéry, ktoré si podľa otca budú vyberať životných partnerov. Najmä pre synov je to zvlášť bolestivé, pretože pasívny otec nikdy počas dospievania nepovzbudí a nepovie to rozhodujúce , Máš na to, dokážeš to!´.  
Preto na záver stretnutia nebolo vôbec nutné položiť otázku, či takéto stretnutia majú zmysel. Naopak, opäť sa všetci jednomyseľne zhodli, že je dôležité sa znovu na jar stretnúť, no tentoraz bude víkendovka v Prašníku.

Armáda Spásy na Slovensku a jej služba v Galante

Armáda Spásy je medzinárodné kresťanské hnutie, ktoré dnes slúži a pracuje v 130 zemiach sveta. Slovensko bolo 127 zemou, kde otvorila svoju činnosť. V Bratislave 4.9.2015 slávnostným zhromaždením začala oficiálne práca na Slovensku (po ročnej skúšobnej dobe). Už o rok skôr 6.8.2014 sa však zaregistrovala ako občianske združenie. Koncom Júna 2015 tiež odkúpila dva domy s pozemkom tu v Galante a tím prebrala aj duchovnú službu kresťanskej organizácie Slova života, ktorá v nich prebiehala. 26.6.2015 je dátum, kedy Armáda Spásy prakticky vstúpila do Galanty.

Krátko na to, v októbri 2015, bol v týchto priestoroch otvorený klub pre deti. Prebiehal vždy poobede od pondelka do piatka. Tento klub funguje do dnešného dňa a bol rozšírený o pravidelné doučovanie detí. Deti v ňom môžu tráviť celé odpoludnie činnosťami, ktoré rozvíjajú ich sociálne cítenie, učia sa tu tvorivo premýšľať a nachádzať hodnoty života, ktorý je postavený na biblii a Bohu. To vyplýva z toho, že sme kresťanskou organizáciou, ktorá stavia na kresťanských hodnotách.

Deti tu tvoria, spievajú, pripravujú si rôzne dramatické scénky, s ktorými potom vystupujú na akciách a to aj mimo Galantu.(Pezinok, Brno

Hisilicon K3

Tohto ročné prázdniny sme dva týždne prevádzkovali prímestský letní tábor, ktorého sa zúčastnilo viac ako tridsať detí z Galanty. Radi by sme tento tábor organizovali každé leto. Budeme sa snažiť v budúcnosti predĺžiť postupne jeho trvanie na tri týždne a potom celý mesiac.

IMG_20170606_142033

Zatiaľ to vypadá, že služba a práca Armády Spásy je zameraná tu v Galante iba na deti. Nie, nevenujeme sa iba deťom. Snažíme sa pomáhať tam, kde je to momentálne potrebné, či je to rodina, osamotený senior, hladný človek bez strechy nad hlavou a podobne. Zatiaľ neprevádzkujeme žiadnu registrovanú sociálnu službu, ale snažíme sa pomáhať v jednotlivých prípadoch. Nie sme peňaženkou, ale snažíme sa riešiť situácie ľudí tak, aby mohli samostatne žiť a vedieť sa postarať o svoj život. Príkladom môže byť život pani Martiny, samo živiteľky s dvanástimi deťmi, ktorá aj s deťmi skončila na ulici. Hrozilo jej, že deti budú umiestnené do rôznych detských domovov a ona sama skončí niekde v útulku alebo vo väzení, pretože deti v takej situácii neboli schopné chodiť do školy. Veľmi ťažká a pre ňu neriešiteľná situácia. Nikde nezohnala bývanie, pretože nikto nechcel prenajať byt žene s dvanástimi deťmi. Tiež riešenie s úradmi bolo pre ňu ťažké, musela zo sebou vodiť niekoľko malých detí a to stálo ďalšie financie, ktoré nemala. Zdĺhavé riešenie situácie jej vzalo aj chuť čokoľvek robiť. Tak ostala bez prostriedkov, na ktoré mala nárok. Bez strechy nad hlavou, bez peňazí a s dlhmi a nedôverou druhých voči nej.

Po stretnutí s nami sa začala riešiť jej situácia. Najprv akútne bývanie, potom vyriešenie jej finančnej situácie, keď už dnes dokáže postupne splácať aj svoje dlhy. Deti miesto toho aby skončili v detských domovoch, majú svoj domov a tri najstaršie deti majú aj zamestnanie. Jedno z nich v Armáde spásy. Pani Martina miesto toho aby skončila vo väzení, sa dnes môže starať o svoje deti a dokonca aj pomáhať druhým. To je už minulosť a my sa snažíme pozerať dopredu.

_Z6A1251

Armáda Spásy pomáha tam, kde je to momentálne najviac potrebné. Zameranie závisí na potrebe mesta, regiónu, krajiny. Tak vo svete spravujeme nielen útulky pre ľudí bez prístrešia a komunitné centrá, ale aj školy, škôlky, stredné a vysoké školy, zdravotné strediská, pôrodnice, nemocnice, detské domovy a veľa rôznych služieb a prevencie a predovšetkým duchovnú a pastoračnú službu.

Dôstojníci Armády spásy sú ordinovaní duchovný, ktorí sa však snažia pomáhať aj v praktickom živote. Pre svoje sociálne služby najímame tých najlepších pracovníkov, nie len odbornosťou, ale predovšetkým charakterom.

Sme v Galante, takže čo pripravujeme do budúcna pre Galanťanov. Ponúkli sme sa magistrátu s pomocou v oblasti sociálnych služieb a bude na vedení magistrátu, ako túto našu ponuku použije. Sami sa budeme snažiť rozšíriť naše služby. Dnes fungujeme ako Zbor a komunitné centrum Armády Spásy v Galante, ktoré je otvorené pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc, tak ako praktickú, tak aj duchovnú, ale tiež iba tím, ktorí sa potrebujú porozprávať, pretože sa cítia osamelo a podobne.

Od jari budúceho roku budeme mať tiež pravidelné (jeden deň v týždni) sociálne poradenstvo a našou snahou bude tiež otvoriť právnu poradňu zameranú na riešenie exekúcií.

Do roku 2020 by sme radi pripravili výstavbu nových objektov na pôvodnom mieste, ktoré budú lepšie vyhovovať sociálnej, komunitnej a duchovnej službe ako súčasné priestory.

Zatiaľ službu financujeme z vlastných zdrojov. Financie získavame z Úradu práce, ktoré však používame na platy znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktoré zamestnávame a tím im umožňujeme nestratiť alebo získať pracovné návyky, aby sa mohli v budúcnosti uplatniť na trhu práce. Aj týmto zamestnancom ešte časť platu doplácame z vlastných prostriedkov. Nie iba z týchto dôvodov Armáda Spásy vykonáva rôzne zbierky. Tou najznámejšou je kotlíková zbierka, keď v dobe adventu stoja členovia Armády Spásy v uliciach so zapečatenými kotlíkmi, do ktorých ľudia môžu prispievať finančnými darmi na jej činnosť. Aj v Galante takáto zbierka prebehne.

_Z6A3603

Sme armádou. Armádou, ktorej jedinými zbraňami je biblia a ruky, ktoré chcú pomôcť druhým. Preto logo Armády Spásy znie „Srdce Bohu, ruky ľuďom“. Ako armáda máme armádnu štruktúru. Svojho generála, ktorý sídli v Londýne, potom veliteľov rôznych území, ktorí spravujú niekoľko zemí. My patríme pod územie Holandska, Českej republiky a Slovenska. Tieto krajiny majú svojich regionálnych (národných veliteľov). Našim národným veliteľom je Teunis T. Scholtens, regionálnym vedúcim pre Slovensko je kapitán Vitalie Chiriac a vedúci v Galante manželia, poručíci Adriana a Albín Vágai, ktorí sú tiež duchovnými vedúcimi zboru (pastormi) Armády spásy v Galante a práve oni vám budú môcť zodpovedať vaše otázky, alebo dať viac informácií o práci Armády Spásy v Galante.

Veríme že služba a práca Armády Spásy v Galante porastie a bude prínosom pre mesto a ich obyvateľov, ale tiež pre Božie kráľovstvo.

kpt. Josef Knoflíček

 

Detský klub: Pondelok – Piatok od 8:30-17:00 hod. (všetko zdarma)

Nedeľné Bohoslužby: Nedeľa od 16:00-18:00 hod.

 

por. Adriána Vágaiová

Bratislavská 74/32

Galanta 924 01

+421 940 438 117

adriana.vagaiova@gmail.com

www.armadaspasy.sk

facebook: Armáda Spásy Galanta

 

por. Vágai Albín

Bratislavská 74/32

Galanta 924 01

+421 940 438 114

svaty.albin@gmail.com

www.armadaspasy.sk

facebook: Armáda spásy Galanta

Inna a Vitalie Chiriac

Ako sa to všetko začalo.

V Moldavsku som pracovala v škole ako dirigentka detského speváckeho zboru. Mala som tam kolegyňu ktorá my rozprávala o Armáde Spásy, secondhande ktorý majú v budove a snažila sa ma prilákať do cirkvi. Jedného dňa mi povedala „Keď neprídeš túto nedeľu, tak už nechoď“, a práve tieto slová ma dostali. Bolo to také neskutočné, hrozné… Tak som sa rozhodla že najbližšiu nedeľu nebudem vyspávať, ale pôjdem pozrieť do Armády Spásy. Hneď ako som v nedeľu ráno do zhromaždenia prišla chytilo ma to všetko za srdce. Ľudia ktorí tam stáli my rozprávali o tom ako sa za mňa modlia a ako očakávali môj príchod medzi nich. Ja som si pokladala otázky „ako ste sa mohli za mňa modliť, keď ste nevedeli kto som?“. Na túto moju otázku som dostala odpoveď, „Boh vie o tebe úplne všetko“. Toto bol začiatok môjho poznávania Boha. Jednou z vecí ktorá ma oslovila najviac, bola radosť ktorú som v cirkvi medzi ľuďmi videla, nebola to radosť z tohto sveta, bolo to nádherné. Vždy som si pokladala otázky čo bude so mnou v budúcnosti, ako to všetko bude a toto bolo jedným z blokov ktoré ma nepustili ďalej. Moje obavy z budúcnosti. Ale práve tam v cirkvi som našla odpovede na moje otázky, chcela som tú radosť ktorá tam bola. Moja prvá cirkev kde som začala slúžiť bola v meste Kišinev v Moldavsku. Viedla som detský spevácky zbor, ženský zbor a zároveň mužský spevácky zbor.

IMG_20161028_162728

Prvý krát po dlhšom čase som sa stretla zo svojim manželom Vitaliem na ulici v Kišineve a hneď som ho pozvala do cirkvi. Vitalie videl na mojej tvári úsmev, zmenu v mojom živote ktorú spôsobil Ježiš. My sme sa pred tým poznali z vysokej školy na ktorej sme obaja vyučovali. Vitalie reagoval na moje pozvanie a prišiel medzi nás do zboru Armády Spásy kde začal slúžiť tím že viedol dychový súbor. Toto bolo obdobie kde nás Boh premieňal a formoval naše životy. Ja osobne som sa v tom čase keď som stretol Innu cítil byť kresťanom, avšak moje navštevovanie cirkvi bolo veľmi sporadické. Do cirkvi som zašiel iba občas, v čase sviatkov alebo iných výnimočných príležitostí. Do Armády Spásy sme však začali spolu s Innou chodiť pravidelne. Veríme že práve v tom čase sme boli spolu s Innou Bohom povolaní do služby Bohu v radoch Armády spásy. Pamätám sa že v tom čase som sa modlil „Bože, ja chcem byť súčasťou Tvojej cirkvi“. Verím že práve toto bola odpoveď na túto modlitbu. V tom čase som mal 26 rokov a chcel som naozaj manželku od Boha, chcel som aby bola kresťanka a verím že stretnutie s Innou bolo odpoveďou na túto druhú modlitbu. V roku 1995 sme boli spolu na vysokej škole, ale v roku 1999 nás Boh spojil iným spôsobom. Toto bolo obdobie kde nás Boh premieňal duchovne ale aj fyzicky skrze naše priateľstvá a vzťahy v cirkvi. V roku 2000 sme sa spolu zosobášili a od tej doby až do dnešného dňa sme súčasťou Armády Spásy a služby v tejto cirkvi. V roku 2002 sme sa stali kadetmi a nastúpili sme cestu vzdelávania sa v Armáde Spásy, aby sme sa mohli stať dôstojníkmi na plný úväzok. Pracovali sme v Armáde Spásy ako hudobníci, ale našou túžbou bolo pracovať v duchovnej službe a preto sme mali túžbu ísť a študovať ďalej. Bolo obdobie keď som mal v jednom čase štyri zamestnania. Ale napokon som sa rozhodol že budem pracovať a slúžiť iba v Armáde Spásy.  V tomto čase som ja pracovala v kadetskej škole vo Fínsku, kde som vyučovala spev a chválu. Jeden z dôstojníkov sa ma spýtal či by sme nechceli ísť študovať na kadetskú školu, tak sme samozrejme súhlasili a začali štúdium. Neskôr po ukončení školy sme dostali prvé poverenie a boli sme vyslaný do Českej republiky. Pred týmto poverením sme slúžili aj v zbore v Petrohrade a takisto vo Fínsku. Takže oficiálne prvé mesto ktoré sa stalo našim dočasným domovom bolo mesto Krnov.

IMG_20161216_214144

 Pre mňa hovorí Inna, bola v Krnove služba kde som naozaj zakúšala samé dobré veci zo svojim Bohom. Bola to skúška dobrom, nie ohňom ale dobrom. Podmienkou našej služby ale bolo to, že budeme slúžiť bez prekladateľa, takže našou úlohou na začiatku bolo naučiť sa Český jazyk a to tak aby sme mohli komunikovať, kázať a slúžiť v tomto jazyku. Začali sme chodiť do školy v Krnove, kde sme sa od základov učili český jazyk. V začiatkoch nám samozrejme naše kázania prekladali na ústredí v Prahe. Po čase nám našu češtinu títo prekladatelia pochválili slovami, „vaša čeština je úžasná!“. Avšak v ruskom jazyku keď niekto povie že to je „úžasné“, tak tým myslí že to je veľmi škaredé alebo zlé. Takže sme boli prekvapení a zdesený zároveň. Avšak neskôr sme počúvali vo chválach a modlitbách o tom že Boh je úžasný a vtedy sme porozumeli že to je niečo dobré, pozitívne takže sme boli šťastní. Napríklad aj čerstvý chlieb sa v ruštine prekladá ako tvrdý chlieb, tak v začiatkoch sme museli porozumieť týmto zmenám vo význame slov.  Za pol roka učenia sa českého jazyka sme boli schopný samostatne kázať bez prekladov kázní z ústredia.  Po troch rokoch v Česku sme dostali nové poverenie a tím novým miestom bola Moskva. Mali sme na starosť kadetov v škole a tiež kandidátov na kadetov. V Česku sa nám narodil syn Alexej takže Inna sa musela venovať väčšinu času malému synovi a Vitalie cestoval po piatich krajinách, kde mal rozhovory s kandidátmi na kadetov školy Armády spásy.  Ďalšie poverenie v roku 2009 nás priviedlo do Rumunska. Na tomto mieste sme prežívali zaujímavé obdobie, pretože ja som dostal vízum k tomu aby som mohol pracovať v Rumunsku, ale Inna musela čakať na vízum až 6 mesiacov. Takže som cestoval do práce v Rumunsku a odtiaľ domov do Moldavska v rôznych intervaloch, tak aby som bol so svojou rodinou.  V tomto čase som mala sen ktorý ma inšpiruje v mojej službe dodnes. V tom sne sme sa dostali do situácie kde sme sa blížili k smrti, nebolo žiadneho úniku pred smrťou. Prvý verš ktorí som po prebudení mala na mysli bolo z listu Rimanom.

 Lebo každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude spasený.

               Rímskym 10:13  

 Uvedomila som si že to je varovanie a nie len pre môj život. Verím že keby som v tom sne volala na Ježiša, bola by som zachránená. Stredom mojej viery, centrom môjho života je to aby som kázala iba o Ježišovi. Pretože ten kto bude vzývať Jeho meno, bude zachránený. Viem že moje miesto tu na zemi je iba dočasné, verím že môj domov je v nebi a chcem naplniť zámer Boží v mojom živote.  V roku 2011 sme dostali opäť ďalšie poverenie do Moldavska kde sme ostali ďalšie štyri roky.  Po tomto čase sme prišli na Slovensko do Bratislavy. Verím že toto povolanie prišlo od Boha. Našou službou a cieľom je to aby sme pásli ovečky, zachraňovali stratených ľudí, kázali zvesť o Ježišovi. Avšak verím že je dôležité aby sme sa dostatočne venovali aj tým ktorých nám daroval Boh, manželovi a našim deťom. Viem že Boh nám všetko potrebné pridá a to prirodzeným spôsobom. Tu na Slovensku Armáda Spásy začína svoju prácu a chceme ju dostať do rovnováhy, aby sociálna aj duchovná práca rástla ruka v ruke.

 

Výstava Domov (bez) domova v Bratislave

14915533_1609920202644327_1029137025173873011_nVýstava Domov (bez) domova v Bratislave. Príjmite pozvanie na unikátnu výstavu veľko formátových fotografií svetoznámeho fotografa Jindřicha Štreita.

Pre Armádu spásy vytvoril sériu autentických obrazov, ktoré zachytávajú reálny život ľudí bez domova.

Výstava sa uskutoční od 4.11.2016 – do 4.12.2016, v Galérii 19, Lazaretská ul. č. 19, v Bratislave. Otvorené denne/okrem pondelka, vždy od 14.00 – do 19.00 hod.

Vstup zdarma

14925450_1609920245977656_5638510333871526008_n

« Older posts Newer posts »