1.Josef Knoflíček: DOBROTA (Biblické vyučovanie, Galanta, 20.10.2016)

3.Vojtech Sirkovsky: Židovské sviatky: (Nedeľná Bohoslužba, Galanta 23.10.2016)

4.Josef Knoflíček :Láskavosť (Biblické vyučovanie, Galanta, 27.10.2016)

5.Vágai Albin: Ako zmýšľaš? (Nedeľná Bohoslužba, Galanta, 30.10.2016)

6.Josef Knoflíček: trpezlivosť (Biblické vyučovanie, Galanta, 3.11.2016)

7.Jim Anderson v Galante (Nedeľná Bohoslužba, Galanta, 6.1.2016)

8.Inna a Vitalie Chiriac: Ľavica milosti (Nedeľná Bohoslužba, Galanta 13.11.2016)

9.Josef Knoflíček: Milosť (Nedeľná Bohoslužby, Galanta 20.11.2016)

10.Adriana Vágaiová(Nedeľná Bohoslužba, Galanta 27.11.2016)

11.Josef Knoflíček úvod Duchovné dary (Biblické vyučovanie, Galanta, 1.12.2016)

12.Josef Knoflíček:Kráľovské kňazstvo (Nedeľná Bohoslužba, Galanta,4.12.2016)

13.Josef Knoflíček: duchovné dary (Biblické vyučovanie, Galanta)

14.Josef Knoflíček: biblická hodina (Biblické vyučovanie, Galanta 19.1,2017)

15.Vágai Albín, Rastieš? (nedeľné kázanie, 12.2.2017, Galanta)

16.Nechať sa vychovávať Slovom Božím (Adriana Vágaiová 26.2.2017)

17.Ak sa dvaja zhodnú (Vágai Albin, 5.3.2017)

18.Vitalie Chiriac (12.3.2017, Galanta)

19. Kto som v Kristovi(Adriana Vágaiová, nedeľné kázanie)

20.Inna a Vitalie Chiriac, návšteva z Ruska (nedeľa, Galanta)

21.Niečo o Cirkvi (Josef Knoflíček, 30.4.2017 Galanta)

22.Inna a Vitalie Chiriac (Galanta, nedeľa )

23.Adriana Vágaiová (Galanta, kázanie 7.5.2017)

24.Josef Knoflíček (Galanta, nedeľa 14.5.2017)

25.Inna Viatlie Chiriac Galanta (nedeľné kázanie 21.5.2017)

26.Albin Vágai Rodina (nedeľa, Galanta 28.5.2017)

27.Ladislav Horváth ( nedeľa, Galanta 20.8.2017)

28.

29.

30.