PONDELOK

Domáca skupinka Adrián Farkaš

Zborový pôst pre budovanie svojho vlastného svätého života od 19:00 (24h)

UTOROK

Domáca skupinka Drahuša Stojková

Nácvik chváliaceho tímu a modlitby služobníkov (13:00-15:00)

STREDA

Modlitby a chvály pre tých ktorí milujú

Pána Ježiša Krista (17:00-19:00)

ŠTVRTOK

Biblická hodina pre tých ktorí chcú rásť v duchu (18:00-20:00)

PIATOK

Rozdávanie letákov v meste pre tých ktorý chcú zvestovať slovo Božie na verejnosti

SOBOTA

VOĽNO

NEDEĽA

Bohoslužba pre tých ktorí chcú vzdať Bohu vďaku a úctu (16:00-19:00)

 

 

PONDELOK

Domáce úlohy

Hry v mestskom parku (15:00-17:00)

UTOROK

Domáce úlohy

Čítanie biblie (14:00-15:00)

Hodina spevu (15:30-16:30)

Futbal (17:00-19:00)

STREDA

Domáce úlohy

Hranolky párty

Výtvarná výchova (15:00-16:00)

ŠTVRTOK

Biblická hodina (15:00-16:00)

Hry v prírode, na ihrisku (16:00-17:00)

PIATOK

Domáce úlohy

Tvorivé dielne (14:00-15:30)