Rozvrh výuky Streda

20. januára 2016

Štvrtok

21. januára 2016

09.30 – 10.00 Ranné stíšenie

Fanda a Andrea Pekárkovi

Ranné stíšenie

Igor a Markéta Mamojkovi

10.00 – 11.00 Zdieľanie skúseností

Majorka Ria Scholtensová

Doktríny

Kpt. Wendy Stanburyová

11.00 – 11.15 Prestávka

Občerstvenie

Prestávka

Občerstvenie

11.15 – 12.15 Doktríny

Kpt. Wendy Stanburyová

Doktríny

Kpt. Wendy Stanburyová

12.15 – 13.00 Obed Obed
13.00 – 14.00 Doktríny

Kpt. Wendy Stanburyová

Recenzia knihy

“Zraněný ranhojič”

Majorka Ria Scholtensová

14.00 – 14.15 Prestávka

Občerstvenie

Prestávka

Občerstvenie

14.15 – 15.15 Učeníctvo

Majorka Donna Evansová

Učeníctvo

Majorka Donna Evansová

15.15 – 16.15 Učeníctvo

Majorka Donna Evansová

Učeníctvo

Majorka Donna Evansová

16.15 – 16.30 Záverečné zhrnutie Záverečné zhrnutie
16.30 Občerstvenie

Odjazd

Občerstvenie

Odjazd