Untitled - 2Od pondelka 11.01.2016 sme začali doučovanie detí v Plaveckom Štvrtku. Deti majú veľkú radosť z toho že môžu tráviť čas v detskom klube. Píšeme spolu s nimi domáce úlohy ,modlíme sa a zabávame. Čas máme rozdelení  na dve časti. Najskôr si spravia domáce úlohy tretiaci  a neskôr prváci. Chodí k nám  zhruba 12-15 detí. Na doučovanie chodia len dve triedy zo školy,  ostatné nedostávajú domáce úlohy.  Ja Darinka aj  Roman sme z toho, že môžeme slúžiť deťom veľmi požehnaní. Určite to bola pre nás veľká výzva,  ale Boh je dobrý,  takže nám dáva múdrosť ako viest deti.

Pastor Roman a Darinka Farkašovci

fotografie z doučovania detí:

IMG_20160112_170049 IMG_20160112_172350 IMG_20160112_172419 IMG_20160113_134223 IMG_20160113_134229