Armáda spásy na Slovensku, o.z.
Mierová 652/62
821 05 Bratislava

IČO: 42364141

DIČ: 2024139722

ČÍSLO ÚČTU : 4020514592/7500

E-mail info.as@armadaspasy.sk

Misijné prehlásenie

Armáda spásy, ako medzinárodné hnutie, je súčasťou všeobecnej kresťanskej cirkvi. Jej posolstvo je založené na Biblii. Jej služba je motivovaná láskou k Bohu. Jej poslaním je kázať evanjelium, dobrú správu o Ježišovi Kristovi, a v Jeho mene naplňovať ľudské potreby bez akejkoľvek diskriminácie.

Cieľom Armády spásy je zvestovanie evanjelia – najmä v ňom obsiahnuté výzvy na pokánie – slovami aj skutkami na všetkých príhodných miestach, v prípadnú dobu a všetkými dostupnými prostriedkami, a to prostredníctvom stretávania sa s druhými, rozpoznávania ich sociálnych potrieb a snahy o ich napĺňanie. Súčasťou tohto poslania je tiež podpora vzdelávania, boj proti chudobe a ďalšie oblasti všeobecne prospešných činností na miestnej aj celospoločenskej úrovni. Tieto ciele možno dosiahnuť prostredníctvom organizácie samotnej alebo ďalších subjektov s vedomím, že dosiahnutie spravodlivej spoločnosti v súlade s Božím plánom je podmienené osobným obrátením každého jednotlivca a jeho poslušnosťou voči Ježišovi Kristovi.“

 

NÁRODNI VELIACI DÔSTOJNÍCI (ČRaSR)
pplk. FRANK R. GJERULDSEN
pplk. TONNE GJERULDSEN

Petržílkova 2565/23
Praha 5
Tel.: +420251106424

Oblastní dôstojník: 
mjr. Josef Knoflíček (SR)
(Zodpovednosť za vedenie Armády spásy na Slovensku vo všetkých oblastiach jej činnosti.)
tel.: +421 940438110
E-mail: josef.knoflicek@armadaspasy.sk

mjr. Stanislava Knoflíčková (SR)
(Zodpovednosť za službu Armády spásy na Slovensku ženám vo všetkých jej aspektov)
tel.:+421 940438111
e-mail: knoflickovi@volny.cz