Armáda spásy na Slovensku, o.z.
Korešpondečná adresa:
Bakošova 4714/3 841 03
Bratislava

IČO: 42364141

DIČ: 2024139722

ČÍSLO ÚČTU : 4020514592/7500

NÁRODNI VELIACI DÔSTOJNÍCI
pplk. FRANK R. GJERULDSEN
pplk. TONNE GJERULDSEN

Petržílkova 2565/23
Praha 5
Tel.: +420251106424

 

Oblastní vedúci:  kpt. Inna a Vitalie Chiriac (SR, Bratislava)
tel.: +421 940438120 (kpt. Vitalie Chiriac)
+421 940438121 (kpt. Inna Chiriac)
E-mail:
vitalie.chiriac@armadaspasy.sk
vitalikk2000@yahoo.com
inna.chiriac@armadaspasy,sk
Starší zborový dôstojník : kpt. Stanislava a Josef Knoflíčkovi
(Plavecký Štvrtok, Galanta, Pezinok a ich misijné stanice)
tel.:  +421 940438110  (kpt. Josef Knoflíček)
+421 940438111 (kpt. Stanislava Knoflíčková)
e-mail:
josef.knoflickovi@armadaspasy.sk
josef_knoflicek@ZH.salvationarmy.org

Dôležité dokumenty: