Kontakty:
 kpt. Josef a Stanislava Knoflíčkovi
 knoflickovi@volny.cz
 josef_knoflicek@czh.salvationarmy.org
 mobil: 0940438110

poručík  Roman a Darina  Farkašoví
 tel.: 0940438116
 (viz. Plavecký Štvrtok)

Armáda spásy na Slovensku společně se službou v Plaveckom Štvrtku převzala práci také v tzv. Glejovce v Pezinku. Jedná se o službu mezi Romy. Cílem je pozvednout tuto část města jak duchovně tak sociálně.  Od začátku služby je nám jasné, že bez budovy přímo na tomto místě nebude služba efektivní. Proto zde dlouhodobě plánujeme výstavbu komunitního centra . Probíhají jednání s městem Pezinok o pronájmu pozemku a spolupráci v této oblasti.

V současné době se zde schází jednou týdně skupinka věřících. Tuto skupinku vedou pastoři ASz Plaveckého Štvrtku.Také pomáháme jednotlivým rodinám podle jejich potřeb a možnosti AS.
 Glejovku navštívili také zahraniční hosté z AS v NL, UK, B a ČR.  Ještě několik týdnů se dala vnímat atmosféra pokoje, kterou sebou přinesl pěvecký sbor AS z NL svými písněmi.