KOMUNITNÉ CENTRUM – GLEJOVKA

2019 – Tento projekt bol  realizovaný s finančnou podporou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity. Za obsah projektu je výlučne zodpovedný príjemca – Armáda spásy na Slovensku 

Vedúci:
mjr. Josef Knoflíček
koordinátor komunitního centra:
Bc. Ivana Čapkovičová

PO-PIA
9.30 – 11.00 klub pre predškolné deti
ŠTV.
13.00-15.00 doučovanie

Mimo tieto hodiny sociálna práce medzi obyvateľmi komunity.

tel.: 0940438125