KOMUNITNÉ CENTRUM – GLEJOVKA
Vedúca:
kpt. Stanislava Knoflíčková
koordinátor komunitního centra:
Bc. Ivana Čapkovičová

PO-PIA
9.30 – 11.00 klub pre predškolné deti
ŠTV.
13.00-15.00 doučovanie

Mimo tieto hodiny sociálna práce medzi obyvateľmi komunity.

tel.: