Zbor Plavecký Štvrtok

Vedúci zboru:
poručík  Roman Farkaš
tel.: +421940438116
poručík Darina Farkaš
tel.:+421940438123
E-mail:
romanadarinka@gmail.com
Adresa: Zbor Armády spásy
900 68 Plavecký Štvrtok 641
Bohoslužba:
Nedeľa 15:00-17:00 hodiny
Misijná satnica Pezinok
Pezinok Glejovka – Komunitní centrum
Bohoslužba:
Sobota  15.00 -17.00
Vyučování :
Štvrtok 15.00 -17.00

(viacej informácií na telefóne)