RIADITEĽKA
Mgr. ALENA KNEBL
tel.: 0940438113

UČITELIA:
Dárius Rusnák Bc.
Rut Zemanová

ROMSKÁ ASISTENTKA:
Katarina Bihariová

28.8.2019 bola oficiálne otvorená prvá „Súkromná materská škola v Plaveckom Štvrtku 641“. Od 2.9. 2019 deti z miestnej rómskej komunity navštevujú svoju súkromnú materskú školu Armády spásy. Niekoľkoročná práca bola zakončená zaradením MŠ do registra škôl a školských zariadení SR. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tom podieľali, ale predovšetkým Bohu.
VĎAKA!!!!!!!

Armáda spásy na Slovensku prevzala budovu bývalej materskej škôlky v roku 2015.  Ešte v tomto roku sa zúčastnila stretnutia neziskových organizácií, ktoré pracovali v Plaveckom Štvrtku. Tam sa s ostatnými organizáciami a zástupcami obce dohodla, že svoju činnosť bude smerovať k práci s predškolskými deťmi. Pripravila strategický plán tejto práce, ktorý by mal byť zakončený otvorením súkromnej materskej školy registrované v sieti materských škôl SR v septembri 2019. V januári 2016 sme otvorili klub pre predškolské deti z miestnej osady. Klub z počiatku trval len hodinu, ale postupne sa predlžoval a pribúdalo detí. Klub od začiatku prebiehal každý pracovný deň dopoludnia. Chod klubu zaisťovalo niekoľko pracovníkov Armády spásy s dobrovoľníkmi z ÚP v Malackách V roku 2017 sa klub snažil pomaly približovať chodu materskej škôlky. Krok za krokom. V roku 2018 sme prijali špeciálneho pedagóga pre materské školy, aby klub pripravil pre transformáciu na materskú škôlku a podali sme žiadosť na MŠ. V tejto dobe pripravujeme vnútorné priestory tak, aby vyhovovali najnovším hygienickým a protipožiarnym a bezpečnostným normám.