Každú nedeľu začíname ráno o 7:00 hodine u nás v Galantskom zbore stretnutie varením chutného nedeľného obeda. Každého z návštevníkov nášho zboru  privíta vôňa nedeľného obeda pri príchode na každú Bohoslužbu. Rodina. To je dôvod prečo varíme obed pre všetkých ktorí medzi nás prídu. Verím že cirkev je miestom kde sa má každí návštevník cítiť ako doma. Veď sme v kruhu našich bratov a sestier, sme teda v kruhu našej rodiny. Jedlo je iba jedným z mnohých činiteľov ktoré nás spájajú a pomáhajú dotvoriť atmosféru teplého domova. Slovo Božie sa snažíme prinášať jednoduchým spôsobom, aby bolo veľmi ľahko stráviteľné pre každého člena zboru.