V pondelok od 15:00 – 17:00 hodiny máme spoločné modlitby, otvorené pre širokú verejnosť. V našom kruhu je veľa ľudí ktorí nevedia čítať pretože ich chudoba priviedla do nezvládnuteľnej situácie. Dnes si nemôžu prečítať bibliu tak ako väčšina ľudí a preto bibliu čítame nahlas, aby rozumeli všetci prítomní.