Frank Gjeruldsen, Pplk. 
národný veliteľ
štatutárny zástupca Armády spásy v ČR
frank_gjeruldsen@czh.salvationarmy.org

 

 

 

 

 

 

 

Tone  Gjeruldsen, Pplk. 
zástupca národného veliteľa
tone_gjeruldsen@czh.salvationarmy.org

 

 

 

 

 

 

 

Přemysl Kramerius, Major
národný riaditeľ pre administratívu a komunikáciu pre ČR a SK
premysl_kramerius@czh.salvationarmy.org
T: +420 251 106 424
M: +420 734 851 693

 

 

 

 

 

 

Henk van Hattem, Major
národný riaditeľ pre zbory
henk_vanhattem@czh.salvationarmy.org

 

 

 

 

 

 

 

Ardi van Hattem, Major
zástupca národného riaditeľa pre zbory
ardi_vanhattem@czh.salvationarmy.org

 

 

 

 

 

 

Jan František Krupa
národný riaditeľ sociálnych služieb
jan_krupa@czh.salvationarmy.org