Rád sa pridávam s poďakovaním všetkým členom Armády spásy na Slovensku, zamestnancom a dobrovoľníkom, ktorí sa nenechali zastrašiť a rozhodli sa aj počas pandémie pokračovať v službe Kristovi tým, že v jeho mene pomáhajú roznášať rúška, nakupovať potraviny, pomáhajú deťom v osade s úlohami alebo im pripravujú pracovné listy. Ďakujem všetkým, ktorí videli potrebu a otvorili svoje srdcia pre pomoc, všetkým, ktorí neváhali a pridali sa k zabezpečeniu chodu krízového centra pre ľudí bez prístrešia v Galante. Ďakujem aj tým, ktorí zostali doma a modlia sa za tých, čo pomáhajú a za celú súčasnú situáciu. Ďakujem tým, ktorí ďalej vyučujú a hlásajú Božie slovo cez médiá. 

Čo momentálne robíme. Vyzerá to, že „škôlkový“ tím v Stupave už rúška seniorom rozdal, ale je ešte mnoho ďalších, ktorí ich potrebujú. Preto vyrobené rúška našimi členkami a dobrovoľníčkami ďalej poskytujeme tým, ktorým chýbajú a pritom zabezpečujú nejakú časť života v meste (predavačky, kuchárky, ….). Teraz však bude potrebné zabezpečovať nákupy tým seniorom, ktorí musia zostať doma. Tím nezabúda ani na svoje deti zo škôlky v Plaveckom Štvrtku a pre predškolákov pripravuje pracovné listy, ktoré im donáša domov do osady.

 V Pezinku na Glejovke sa stále šijú rúška pre osadu v Plaveckom Štvrtku, kde boli už niektoré rozdané. Najnovšie sa zakúpil šijací stroj aj pre osadu v Plaveckom Štvrtku a dobrovoľníčky začali šiť rúška aj tam.
Tím pracovníkov z Glejovky je stále k dispozícii Mestu Pezinok pre nákupy seniorom, ale aj pre ďalšiu prípadnú pomoc, ktorá by bola potrebná. V detskom domove v Bernolákove jedna členka pravidelne pomáha s doučovaním detí, ktoré teraz nemôžu chodiť do školy a zostávajú celé dni v domove.

Primátor mesta oficiálne poveril zbor v Galante otvorením krízového centra pre ľudí bez prístrešia. Toto centrum teraz funguje každý deň od 7.30 do 16.30, vrátane víkendov a sviatkov. Jeho chod zabezpečuje päť dobrovoľníkov zo zboru spolu so zborovým dôstojníkom.

Aj keď to vyzerá, že epidémia chce zastaviť chod mnohých inštitúcií, firiem, služieb, napriek tomu nemôže zastaviť milosrdenstvo a ochotu mnohých ľudských sŕdc. Nemôže zastaviť tých, ktorí veria a nezastaví ich.
S láskou Kristovou
Josef a Stáňa Knoflíčkovi