NÁRODNÍ VELITELÉ ARMÁDY SPÁSY V ČR
A ARMÁDY SPÁSY NA SLOVENSKU

Milí přátelé a kolegové ze všech oblastí práce Armády spásy, Nejprve vám žehnáme pozdravem z Bible: „Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.“ (Fil. 1:2)
Je to silný, hluboký a mocný pozdrav, který v těchto dnech tak moc potřebujeme. Rovněž nám připomíná, že Boží milost a pokoj nás obklopují v každé situaci. Voláme k Němu, nejvyššímu, nejsilnějšímu, nejmilovanějšímu a nejvěrnějšímu v celém vesmíru. On je silnější než nejtemnější temnota, září jasněji než sluneční svit, je větší než naše zápasy, obavy a nejistota z neznámé budoucnosti. On je zde i právě teď, a On je i v naší budoucnosti!
Brzy budeme slavit Velikonoce, nejdůležitější událost v historii, kdy Ježíš svou obětí přinesl spasení, naději a budoucnost celému lidstvu. Kéž Jeho milost a spása, Jeho pokoj a přítomnost naplní naši mysl i srdce a utěší nás v těchto dnech.

Před několika dny jsme šli na krátkou procházku a uprostřed chodníku jsme si všimli krásné křídou nakreslené duhy, kterou očividně nakreslily nějaké děti: „Všechno bude v pořádku!“ Bylo krásné sledovat a cítit atmosféru optimismu a víry v dnešek i zítřek. Naše děti nám ukazují cestu a inspirují nás k tomu, abychom si i my mezi sebou navzájem kreslili krásné pomyslné malby pro povzbuzení k tomu, jít ve víře dál s důvěrou a nadějí. Uprostřed těchto „bouřlivých dnů“ jsme vám stále velice vděční za vaši lásku a odhodlání věnované našim zranitelným lidem. Děkujeme vám za vaše úsilí, za každou „míli navíc“, kterou jdete, i za velkou zátěž, kterou nyní v těchto zvláštních okolnostech, kdy nás zasáhl korona virus, nesete. Tím dokazujete, že společně jsme silní a bojujeme za naše bratry a sestry a za to, aby světlo překonalo temnotu. S pokorou a vděčností jsme hrdí na naše kolegy v Armádě spásy, kteří věrně naplňují poslání, i přesto že větry dují a moře se bouří. Díky, skvělá lodní posádko! Přejeme vám všem příjemné Velikonoce, Boží požehnání a ochranu.
Tone a Frank