Milí přátelé a kolegové v Armádě spásy Během několika málo dnů a týdnů čelí naše životy, rodiny, pracoviště, města, země a téměř celý svět naprosto nové situaci. Situaci, která ovlivňuje naše životy, pokud jde o zdraví, práci, ekonomiku, bezpečnost a kvalitu života. Zdá se nám, že dnes všichni nemluví o ničem jiném než o korona viru, a důsledky toho jsou již zřejmé a patrné v celé společnosti. A ne jinak je tomu s problémy, které se objevují s narůstajícím výskytem korona viru. I my v Armádě spásy jsme podnikli již mnoho kroků, abychom řešili neustále ze dne na den měnící se situaci. Zejména v přímé péči o naše klienty a uživatele. To vedlo k potřebě významných změn v naší práci a programech, včetně nutnosti přijmout mnoho preventivních opatření, a to vše v zájmu poskytování té nejlepší péče o naše klienty i naše zaměstnance. Stále máme nedostatek hygienických prostředků a nemálo oficiálních předpisů o sociálních službách je třeba revidovat podle nastalé těžké situace. Ujišťujeme vás však, že ředitelé Armády spásy na všech úrovních tvrdě pracují a jednají o těchto otázkách v nejlepším zájmu zaměstnanců a klientů.                           
Kvůli opatřením jsme také museli omezit veřejné služby v našich sborech. Přesto důstojníci stále nabízí pastorační péči, udržují kontakt s členy a návštěvníky a jsou k dispozici pro potřeby v sociálních službách podle hesla „společně jsme jedno (together we are one)“. A některé sbory také vysílají nedělní bohoslužby online. Je úžasné slyšet a vidět, jak jste všichni z celého srdce odhodlaní dělat to nejlepší pro naše klienty a uživatele, ať už v našich projektech nebo mimo ně, a pro zajištění personálu a nezbytných praktických opatření, aby mohla naše práce pokračovat. Oceňujeme také veškerou kreativitu, kterou prokazujete při řešení problémů, které s touto situací nastávají.
Dovolte nám citovat reakci jedné brněnské zaměstnankyně v současné situaci: „Děkuji všem za to, že jsme soudržní a pomáháme, kde se dá. Jsem hrdá na to, že můžu pracovat pro Armádu spásy. Vidím kolem sebe nyní tolik kolegiality a hřeje mě z toho u srdce.“
Více než kdy dřív potřebujeme jeden druhého. Jsme v tom všichni společně. Děkuji vám, že se navzájem povzbuzujete a podporujete. V těžkých dobách, kdy nás obklopuje temnota, je potřeba, abychom pozvedali naše světlo, aby přinášelo víru, naději a lásku lidem kolem nás. Děkujeme vám, že jste těmi, kteří přináší světlo na místa, kde pracujete. To má neocenitelnou hodnotu a velký význam pro naše lidi.
Chceme vám všem poděkovat za vaši věrnost a lásku, kterou prokazujete svými činy a prací v těchto nezvyklých dnech. Dokonce i v tunelu je světlo, a na jeho konci nás čekají lepší a slunečné dny!
Pamatujte: Bůh je blízko a nikdo z nás není sám. V každé situaci jsme obklopeni jeho světlem, láskou a péčí. On je tou pevnou skálou po všechny věky a pro všechny lidi. Důvěřujme Jemu. Modlíme se za vás a za naše lidi, nechť vás Pán Bůh ochraňuje a žehná vám.
„Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš. I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzazším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí.“                                                                      (Žalm139:7-10)

V Praze 20.března 2020