Dobrý deň, pokoj Ježiša Krista vám všetkým drahí bratia a sestry, vojaci v Kristovi, priatelia, pracovníci, dobrovoľníci.

Sme v čase a situácii, ktorú nikto nepredpokladal ani pravdepodobne ešte nikdy nezažil. Epidémia tohto rozsahu je zatiaľ nevídaná, porovnateľná možno len s niektorými morovými ranami z histórie Európy.
Aj v Armáde spásy sme zrušili verejné nedeľné Bohoslužby a všetky akcie, kde sa stretávalo viac osôb (vyučovanie, modlitebné, skupinky). Neznamená to, že sa nemodlíme, že o sebe nevieme alebo, že nechválime nášho Pána Ježiša Krista. Len sme sa museli prispôsobiť situácii. Tento týždeň začneme prvýkrát so živým vysielaním cez facebook a to v piatok od 17.00-do 18.00 a v nedeľu potom nedeľné slovo od 10.00-do11.00. Pokiaľ sa bude zákaz zhromažďovania predlžovať, budeme pridávať aj vysielania.

Armáda spásy vo svojej viac ako stopäťdesiat ročnej histórii prežila mnohé krízové situácie. Pri každej sa stávala duchovnou, morálnou a praktickou oporou tým, ktorí to potrebovali. Aj Armáda spásy na Slovensku bude v tejto tradícii pokračovať. Dôstojníci sú pripravení poskytnúť duchovnú starostlivosť, modlitby, poradenstvo individuálne každému, kto o to požiada. Nechceme však, tak ako naši predchodcovia a kolegovia vo svete, zostať len pri duchovnej starostlivosti. Naše logo obsahuje slogan: srdce Bohu, ruky ľuďom. Tieto ruky už ochotne poskytujeme aj v tejto situácii na niekoľkých miestach a naďalej sme ochotní poskytnúť.
Ponúkli sme dobrovoľnícku pomoc samosprávam všade tam, kde máme svoje zbory a rozvinutú prácu alebo obciam v ich okolí. Našu ponúknutú pomoc prijali mestá Pezinok a Stupava.
V Pezinku sa naša pomoc zameria na vyhľadávanie, kontaktovanie, mapovanie situácie a pomoc ľuďom bez prístrešia, ktorí sa pohybujú v Pezinku a jeho okolí. Táto služba začala dnes, pod vedením sociálnej pracovníčky miestnej nocľahárne.
Zajtra začnú dobrovoľníci v Stupave roznášať ľuďom rúška, ktoré poskytuje konkrétnym osobám magistrát mesta.
V Galante sa takmer každý deň rozváža jedlo tým, ktorí to potrebujú, a hľadá sa ďalšia možnosť kde a ako pomáhať.
Dali sme výzvu na facebook, kde prosíme o darovanie alebo zapožičanie šijacích strojov pre dobrovoľnícke šitie rúšok. Tiež máme dobrovoľníkov, ktorí tieto rúška budú šiť. Verím, že ešte čas ukáže, kde všade bude potrebná pomoc.
V liste zborovým dôstojníkom som dal pokyn, aby do dobrovoľníckych tímov, ktoré budú prichádzať do styku s verejnosťou, nezaraďovali osoby staršie ako päťdesiat rokov a osoby s chronickým ochorením a to pre ich bezpečnosť i bezpečnosť ostatných v tíme. Nechceli by sme, aby sa tí, ktorí sú starší, cítili nepotrebnými. Naopak bude potrebné robiť veľa vecí z domu. Je potrebné stáť na modlitbách, držať túto modlitebnú stráž za tých, ktorí budú pomáhať, ale aj za chorých. Všade tam, kde budeme pomáhať a pomáhame, musí byť naša pomoc v súlade s hygienickými predpismi a v súlade s plánmi miest a obcí, aby sme neohrozili sami seba alebo okolie.

Ďakujem všetkým, ktorí ste sa nezľakli nebezpečenstva, ktorí ste s milosrdným srdcom ochotní dobrovoľne pomáhať tam, kde je to potrebné. Ďakujem všetkým, ktorí sa modlíte za túto situáciu, ďakujem všetkým, ktorí povzbudzujete tých vystrašených, tých ktorí sú plní úzkosti a pomáhate tým, ktorí sú bezradní.
Verím, že naša viera i presvedčenie obstojí aj v tejto skúške.
Nech Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum stráži naše srdce i myseľ v Kristovi Ježišovi.

S láskou Kristovou
Josef Knoflíček
dôstojník zodpovedný za prácu Armády spásy na Slovensku