V nedeľu 9. decembra 2018 slávnostne podpísali zmluvu vojaka Armády Spásy štyria noví vojaci v Galante. Sme veľmi vďační Bohu za to, že povoláva ľudí ktorí sú ochotní slúžiť na Božej vinici.

Matúš 9:37-38  Vtedy povedal svojim učeníkom: Žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Tedy proste Pána žatvy, žeby vyslal robotníkov do svojej žatvy.

Nedeľná Bohoslužba bola naozaj radostným stretnutím plného radosti, nadšenia a tanca. Ďakujeme všetkým za ich účasť na tomto slávnostnom stretnutí. Veríme že na Slovensku bude aj do budúcna pribúdať stále viac ľudí, ochotných pomáhať. Sme Armáda Spásy a našim povolaním je pomáhať ľuďom ktorí vyčerpali už všetky ostatné druhy pomoci. Práve pre týchto ľudí dal Boh povstať Armáde Spásy. Ľudia bez domova, ľudia závislí na alkohole či drogách, sociálne slabé rodiny sú ľudia ktorým sme odhodlaní slúžiť.

„Kým budú ženy plakať tak ako teraz, budem bojovať; kým budú deti hladovať tak ako teraz, budem bojovať; kým budú muži chodiť do väzenia, dnu a von, dnu a von, budem bojovať; kým bude na ulici nejaké malé stratené dievča, budem bojovať; kým bude žiť čo len jediná temná duša bez Božieho svetla, budem bojovať – budem bojovať až do úplného konca.“

William Booth