Generál André Cox se narodil evropským důstojníkům Armády spásy, kteří v té době sloužili v Zimbabwe, zatímco komisařka Silvia byla dcerou evropských důstojníku Armády spásy sloužících v Argentině.
Jejich mezinárodní dětství je nasměřovalo ke globální službě, kterou po svém sňatku sdíleli jako důstojníci Armády spásy od roku 1979. Se svými třemi dcerami, Myriam, Esther a Sarah, žili v Africe i Evropě a v poslední době zastávali odpovědnost územních velitelů na územích Finsko a Estonsko, Jižní Afrika a Spojené království s Irskou republikou. Dne 3. srpna 2013 byl André Cox, který v té době zastával pozici náčelníka štábu, zvolen dvacátým generálem Armády spásy.
Jako mezinárodní velitelé Armády spásy Coxovi povzbuzují k pečlivému čtení Písma, zachovávání nejvyšších etických hodnot, které věrně odrážejí zdravé biblické správcovství, a k autentickému křesťanskému svědectví, v němž víra a jednání jsou neoddělitelně spojené, takže se Ježíšova láska a milost plně odrážejí v každodenním životě.
Generál a komisařka Silvia vydávají svědectví o Bohu, který je svou laskavou péčí provázel po celý život a v posledních letech jim daroval velké požehnání v podobě šesti nádherných vnoučat, Rebeccy, Lily, Leony, Wendy, Kevina a Kiany.