Armáda Spásy je medzinárodné kresťanské hnutie, ktoré dnes slúži a pracuje v 130 zemiach sveta. Slovensko bolo 127 zemou, kde otvorila svoju činnosť. V Bratislave 4.9.2015 slávnostným zhromaždením začala oficiálne práca na Slovensku (po ročnej skúšobnej dobe). Už o rok skôr 6.8.2014 sa však zaregistrovala ako občianske združenie. Koncom Júna 2015 tiež odkúpila dva domy s pozemkom tu v Galante a tím prebrala aj duchovnú službu kresťanskej organizácie Slova života, ktorá v nich prebiehala. 26.6.2015 je dátum, kedy Armáda Spásy prakticky vstúpila do Galanty.

Krátko na to, v októbri 2015, bol v týchto priestoroch otvorený klub pre deti. Prebiehal vždy poobede od pondelka do piatka. Tento klub funguje do dnešného dňa a bol rozšírený o pravidelné doučovanie detí. Deti v ňom môžu tráviť celé odpoludnie činnosťami, ktoré rozvíjajú ich sociálne cítenie, učia sa tu tvorivo premýšľať a nachádzať hodnoty života, ktorý je postavený na biblii a Bohu. To vyplýva z toho, že sme kresťanskou organizáciou, ktorá stavia na kresťanských hodnotách.

Deti tu tvoria, spievajú, pripravujú si rôzne dramatické scénky, s ktorými potom vystupujú na akciách a to aj mimo Galantu.(Pezinok, Brno

Hisilicon K3

Tohto ročné prázdniny sme dva týždne prevádzkovali prímestský letní tábor, ktorého sa zúčastnilo viac ako tridsať detí z Galanty. Radi by sme tento tábor organizovali každé leto. Budeme sa snažiť v budúcnosti predĺžiť postupne jeho trvanie na tri týždne a potom celý mesiac.

IMG_20170606_142033

Zatiaľ to vypadá, že služba a práca Armády Spásy je zameraná tu v Galante iba na deti. Nie, nevenujeme sa iba deťom. Snažíme sa pomáhať tam, kde je to momentálne potrebné, či je to rodina, osamotený senior, hladný človek bez strechy nad hlavou a podobne. Zatiaľ neprevádzkujeme žiadnu registrovanú sociálnu službu, ale snažíme sa pomáhať v jednotlivých prípadoch. Nie sme peňaženkou, ale snažíme sa riešiť situácie ľudí tak, aby mohli samostatne žiť a vedieť sa postarať o svoj život. Príkladom môže byť život pani Martiny, samo živiteľky s dvanástimi deťmi, ktorá aj s deťmi skončila na ulici. Hrozilo jej, že deti budú umiestnené do rôznych detských domovov a ona sama skončí niekde v útulku alebo vo väzení, pretože deti v takej situácii neboli schopné chodiť do školy. Veľmi ťažká a pre ňu neriešiteľná situácia. Nikde nezohnala bývanie, pretože nikto nechcel prenajať byt žene s dvanástimi deťmi. Tiež riešenie s úradmi bolo pre ňu ťažké, musela zo sebou vodiť niekoľko malých detí a to stálo ďalšie financie, ktoré nemala. Zdĺhavé riešenie situácie jej vzalo aj chuť čokoľvek robiť. Tak ostala bez prostriedkov, na ktoré mala nárok. Bez strechy nad hlavou, bez peňazí a s dlhmi a nedôverou druhých voči nej.

Po stretnutí s nami sa začala riešiť jej situácia. Najprv akútne bývanie, potom vyriešenie jej finančnej situácie, keď už dnes dokáže postupne splácať aj svoje dlhy. Deti miesto toho aby skončili v detských domovoch, majú svoj domov a tri najstaršie deti majú aj zamestnanie. Jedno z nich v Armáde spásy. Pani Martina miesto toho aby skončila vo väzení, sa dnes môže starať o svoje deti a dokonca aj pomáhať druhým. To je už minulosť a my sa snažíme pozerať dopredu.

_Z6A1251

Armáda Spásy pomáha tam, kde je to momentálne najviac potrebné. Zameranie závisí na potrebe mesta, regiónu, krajiny. Tak vo svete spravujeme nielen útulky pre ľudí bez prístrešia a komunitné centrá, ale aj školy, škôlky, stredné a vysoké školy, zdravotné strediská, pôrodnice, nemocnice, detské domovy a veľa rôznych služieb a prevencie a predovšetkým duchovnú a pastoračnú službu.

Dôstojníci Armády spásy sú ordinovaní duchovný, ktorí sa však snažia pomáhať aj v praktickom živote. Pre svoje sociálne služby najímame tých najlepších pracovníkov, nie len odbornosťou, ale predovšetkým charakterom.

Sme v Galante, takže čo pripravujeme do budúcna pre Galanťanov. Ponúkli sme sa magistrátu s pomocou v oblasti sociálnych služieb a bude na vedení magistrátu, ako túto našu ponuku použije. Sami sa budeme snažiť rozšíriť naše služby. Dnes fungujeme ako Zbor a komunitné centrum Armády Spásy v Galante, ktoré je otvorené pre všetkých, ktorí potrebujú pomoc, tak ako praktickú, tak aj duchovnú, ale tiež iba tím, ktorí sa potrebujú porozprávať, pretože sa cítia osamelo a podobne.

Od jari budúceho roku budeme mať tiež pravidelné (jeden deň v týždni) sociálne poradenstvo a našou snahou bude tiež otvoriť právnu poradňu zameranú na riešenie exekúcií.

Do roku 2020 by sme radi pripravili výstavbu nových objektov na pôvodnom mieste, ktoré budú lepšie vyhovovať sociálnej, komunitnej a duchovnej službe ako súčasné priestory.

Zatiaľ službu financujeme z vlastných zdrojov. Financie získavame z Úradu práce, ktoré však používame na platy znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, ktoré zamestnávame a tím im umožňujeme nestratiť alebo získať pracovné návyky, aby sa mohli v budúcnosti uplatniť na trhu práce. Aj týmto zamestnancom ešte časť platu doplácame z vlastných prostriedkov. Nie iba z týchto dôvodov Armáda Spásy vykonáva rôzne zbierky. Tou najznámejšou je kotlíková zbierka, keď v dobe adventu stoja členovia Armády Spásy v uliciach so zapečatenými kotlíkmi, do ktorých ľudia môžu prispievať finančnými darmi na jej činnosť. Aj v Galante takáto zbierka prebehne.

_Z6A3603

Sme armádou. Armádou, ktorej jedinými zbraňami je biblia a ruky, ktoré chcú pomôcť druhým. Preto logo Armády Spásy znie „Srdce Bohu, ruky ľuďom“. Ako armáda máme armádnu štruktúru. Svojho generála, ktorý sídli v Londýne, potom veliteľov rôznych území, ktorí spravujú niekoľko zemí. My patríme pod územie Holandska, Českej republiky a Slovenska. Tieto krajiny majú svojich regionálnych (národných veliteľov). Našim národným veliteľom je Teunis T. Scholtens, regionálnym vedúcim pre Slovensko je kapitán Vitalie Chiriac a vedúci v Galante manželia, poručíci Adriana a Albín Vágai, ktorí sú tiež duchovnými vedúcimi zboru (pastormi) Armády spásy v Galante a práve oni vám budú môcť zodpovedať vaše otázky, alebo dať viac informácií o práci Armády Spásy v Galante.

Veríme že služba a práca Armády Spásy v Galante porastie a bude prínosom pre mesto a ich obyvateľov, ale tiež pre Božie kráľovstvo.

kpt. Josef Knoflíček

 

Detský klub: Pondelok – Piatok od 8:30-17:00 hod. (všetko zdarma)

Nedeľné Bohoslužby: Nedeľa od 16:00-18:00 hod.

 

por. Adriána Vágaiová

Bratislavská 74/32

Galanta 924 01

+421 940 438 117

adriana.vagaiova@gmail.com

www.armadaspasy.sk

facebook: Armáda Spásy Galanta

 

por. Vágai Albín

Bratislavská 74/32

Galanta 924 01

+421 940 438 114

svaty.albin@gmail.com

www.armadaspasy.sk

facebook: Armáda spásy Galanta