ARMÁDA SPÁSY NA SLOVENSKU

Srdce Bohu ruky ľuďom

Mesiac: marec 2020

Pozdrav od národních velitelů

 

Milí přátelé a kolegové v Armádě spásy Během několika málo dnů a týdnů čelí naše životy, rodiny, pracoviště, města, země a téměř celý svět naprosto nové situaci. Situaci, která ovlivňuje naše životy, pokud jde o zdraví, práci, ekonomiku, bezpečnost a kvalitu života. Zdá se nám, že dnes všichni nemluví o ničem jiném než o korona viru, a důsledky toho jsou již zřejmé a patrné v celé společnosti. A ne jinak je tomu s problémy, které se objevují s narůstajícím výskytem korona viru. I my v Armádě spásy jsme podnikli již mnoho kroků, abychom řešili neustále ze dne na den měnící se situaci. Zejména v přímé péči o naše klienty a uživatele. To vedlo k potřebě významných změn v naší práci a programech, včetně nutnosti přijmout mnoho preventivních opatření, a to vše v zájmu poskytování té nejlepší péče o naše klienty i naše zaměstnance. Stále máme nedostatek hygienických prostředků a nemálo oficiálních předpisů o sociálních službách je třeba revidovat podle nastalé těžké situace. Ujišťujeme vás však, že ředitelé Armády spásy na všech úrovních tvrdě pracují a jednají o těchto otázkách v nejlepším zájmu zaměstnanců a klientů.                           
Kvůli opatřením jsme také museli omezit veřejné služby v našich sborech. Přesto důstojníci stále nabízí pastorační péči, udržují kontakt s členy a návštěvníky a jsou k dispozici pro potřeby v sociálních službách podle hesla „společně jsme jedno (together we are one)“. A některé sbory také vysílají nedělní bohoslužby online. Je úžasné slyšet a vidět, jak jste všichni z celého srdce odhodlaní dělat to nejlepší pro naše klienty a uživatele, ať už v našich projektech nebo mimo ně, a pro zajištění personálu a nezbytných praktických opatření, aby mohla naše práce pokračovat. Oceňujeme také veškerou kreativitu, kterou prokazujete při řešení problémů, které s touto situací nastávají.
Dovolte nám citovat reakci jedné brněnské zaměstnankyně v současné situaci: „Děkuji všem za to, že jsme soudržní a pomáháme, kde se dá. Jsem hrdá na to, že můžu pracovat pro Armádu spásy. Vidím kolem sebe nyní tolik kolegiality a hřeje mě z toho u srdce.“
Více než kdy dřív potřebujeme jeden druhého. Jsme v tom všichni společně. Děkuji vám, že se navzájem povzbuzujete a podporujete. V těžkých dobách, kdy nás obklopuje temnota, je potřeba, abychom pozvedali naše světlo, aby přinášelo víru, naději a lásku lidem kolem nás. Děkujeme vám, že jste těmi, kteří přináší světlo na místa, kde pracujete. To má neocenitelnou hodnotu a velký význam pro naše lidi.
Chceme vám všem poděkovat za vaši věrnost a lásku, kterou prokazujete svými činy a prací v těchto nezvyklých dnech. Dokonce i v tunelu je světlo, a na jeho konci nás čekají lepší a slunečné dny!
Pamatujte: Bůh je blízko a nikdo z nás není sám. V každé situaci jsme obklopeni jeho světlem, láskou a péčí. On je tou pevnou skálou po všechny věky a pro všechny lidi. Důvěřujme Jemu. Modlíme se za vás a za naše lidi, nechť vás Pán Bůh ochraňuje a žehná vám.
„Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš. I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzazším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí.“                                                                      (Žalm139:7-10)

V Praze 20.března 2020

List oblastného dôstojníka

Dobrý deň, pokoj Ježiša Krista vám všetkým drahí bratia a sestry, vojaci v Kristovi, priatelia, pracovníci, dobrovoľníci.

Sme v čase a situácii, ktorú nikto nepredpokladal ani pravdepodobne ešte nikdy nezažil. Epidémia tohto rozsahu je zatiaľ nevídaná, porovnateľná možno len s niektorými morovými ranami z histórie Európy.
Aj v Armáde spásy sme zrušili verejné nedeľné Bohoslužby a všetky akcie, kde sa stretávalo viac osôb (vyučovanie, modlitebné, skupinky). Neznamená to, že sa nemodlíme, že o sebe nevieme alebo, že nechválime nášho Pána Ježiša Krista. Len sme sa museli prispôsobiť situácii. Tento týždeň začneme prvýkrát so živým vysielaním cez facebook a to v piatok od 17.00-do 18.00 a v nedeľu potom nedeľné slovo od 10.00-do11.00. Pokiaľ sa bude zákaz zhromažďovania predlžovať, budeme pridávať aj vysielania.

Armáda spásy vo svojej viac ako stopäťdesiat ročnej histórii prežila mnohé krízové situácie. Pri každej sa stávala duchovnou, morálnou a praktickou oporou tým, ktorí to potrebovali. Aj Armáda spásy na Slovensku bude v tejto tradícii pokračovať. Dôstojníci sú pripravení poskytnúť duchovnú starostlivosť, modlitby, poradenstvo individuálne každému, kto o to požiada. Nechceme však, tak ako naši predchodcovia a kolegovia vo svete, zostať len pri duchovnej starostlivosti. Naše logo obsahuje slogan: srdce Bohu, ruky ľuďom. Tieto ruky už ochotne poskytujeme aj v tejto situácii na niekoľkých miestach a naďalej sme ochotní poskytnúť.
Ponúkli sme dobrovoľnícku pomoc samosprávam všade tam, kde máme svoje zbory a rozvinutú prácu alebo obciam v ich okolí. Našu ponúknutú pomoc prijali mestá Pezinok a Stupava.
V Pezinku sa naša pomoc zameria na vyhľadávanie, kontaktovanie, mapovanie situácie a pomoc ľuďom bez prístrešia, ktorí sa pohybujú v Pezinku a jeho okolí. Táto služba začala dnes, pod vedením sociálnej pracovníčky miestnej nocľahárne.
Zajtra začnú dobrovoľníci v Stupave roznášať ľuďom rúška, ktoré poskytuje konkrétnym osobám magistrát mesta.
V Galante sa takmer každý deň rozváža jedlo tým, ktorí to potrebujú, a hľadá sa ďalšia možnosť kde a ako pomáhať.
Dali sme výzvu na facebook, kde prosíme o darovanie alebo zapožičanie šijacích strojov pre dobrovoľnícke šitie rúšok. Tiež máme dobrovoľníkov, ktorí tieto rúška budú šiť. Verím, že ešte čas ukáže, kde všade bude potrebná pomoc.
V liste zborovým dôstojníkom som dal pokyn, aby do dobrovoľníckych tímov, ktoré budú prichádzať do styku s verejnosťou, nezaraďovali osoby staršie ako päťdesiat rokov a osoby s chronickým ochorením a to pre ich bezpečnosť i bezpečnosť ostatných v tíme. Nechceli by sme, aby sa tí, ktorí sú starší, cítili nepotrebnými. Naopak bude potrebné robiť veľa vecí z domu. Je potrebné stáť na modlitbách, držať túto modlitebnú stráž za tých, ktorí budú pomáhať, ale aj za chorých. Všade tam, kde budeme pomáhať a pomáhame, musí byť naša pomoc v súlade s hygienickými predpismi a v súlade s plánmi miest a obcí, aby sme neohrozili sami seba alebo okolie.

Ďakujem všetkým, ktorí ste sa nezľakli nebezpečenstva, ktorí ste s milosrdným srdcom ochotní dobrovoľne pomáhať tam, kde je to potrebné. Ďakujem všetkým, ktorí sa modlíte za túto situáciu, ďakujem všetkým, ktorí povzbudzujete tých vystrašených, tých ktorí sú plní úzkosti a pomáhate tým, ktorí sú bezradní.
Verím, že naša viera i presvedčenie obstojí aj v tejto skúške.
Nech Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum stráži naše srdce i myseľ v Kristovi Ježišovi.

S láskou Kristovou
Josef Knoflíček
dôstojník zodpovedný za prácu Armády spásy na Slovensku