ARMÁDA SPÁSY NA SLOVENSKU

Srdce Bohu ruky ľuďom

Mesiac: december 2018

Noví vojaci Armády Spásy

V nedeľu 9. decembra 2018 slávnostne podpísali zmluvu vojaka Armády Spásy štyria noví vojaci v Galante. Sme veľmi vďační Bohu za to, že povoláva ľudí ktorí sú ochotní slúžiť na Božej vinici.

Matúš 9:37-38  Vtedy povedal svojim učeníkom: Žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Tedy proste Pána žatvy, žeby vyslal robotníkov do svojej žatvy.

Nedeľná Bohoslužba bola naozaj radostným stretnutím plného radosti, nadšenia a tanca. Ďakujeme všetkým za ich účasť na tomto slávnostnom stretnutí. Veríme že na Slovensku bude aj do budúcna pribúdať stále viac ľudí, ochotných pomáhať. Sme Armáda Spásy a našim povolaním je pomáhať ľuďom ktorí vyčerpali už všetky ostatné druhy pomoci. Práve pre týchto ľudí dal Boh povstať Armáde Spásy. Ľudia bez domova, ľudia závislí na alkohole či drogách, sociálne slabé rodiny sú ľudia ktorým sme odhodlaní slúžiť.

„Kým budú ženy plakať tak ako teraz, budem bojovať; kým budú deti hladovať tak ako teraz, budem bojovať; kým budú muži chodiť do väzenia, dnu a von, dnu a von, budem bojovať; kým bude na ulici nejaké malé stratené dievča, budem bojovať; kým bude žiť čo len jediná temná duša bez Božieho svetla, budem bojovať – budem bojovať až do úplného konca.“

William Booth

 

Vianočný večierok v Ostrave

Henrik Andersen a Frank Gjeruldsen

Každý rok v mesiaci december organizuje ústredie AS Praha vianočný večierok pre svojich zamestnancov. Tentokrát sa to všetko odohralo v Ostrave v miestnom zbore AS. Spoločná sviatočná večera bola v blízkej reštaurácii. Ja a moja rodina tento sviatočný čas milujeme, pretože to je stretnutie v rodinnom kruhu našej veľkej rodiny „armáďákov“ v Československu. Tento rok nás bolo  trochu menej ako po iné roky, avšak napriek tomu to bolo veľmi príjemné stretnutie.

My v Galante pripravujeme pre „našich“ ľudí podobné stretnutie na konci roka, musím vám povedať že mám veľmi veľké očakávanie. Program pripravujeme veľmi starostlivo, tak aby sa medzi nami cítil každý kto príde, ako doma. Pripravujeme súťaže, kvízy, spev a aj pohostenie. Chceme vytvoriť miesto, kde ľudia nebudú chodiť z donútenia, ale jednoducho preto že naozaj chcú.

Verím že podobnú túžbu mali aj organizátori tohoto vianočného večierku. A konštatujem, podarilo sa im to… Pricestoval dokonca aj Henrik Andersen z ďalekého Holandska ktorý priniesol sviatočné-vianočné zamyslenie. Za ich starostlivosť a ochotu im všetkým patrí veľké ĎAKUJEM.