ARMÁDA SPÁSY NA SLOVENSKU

Srdce Bohu ruky ľuďom

Mesiac: september 2016

Duchovný zborový deň na Slovensku

Armáda spásy na Slovensku oslávila svoje prvé výročie. Chvála Bohu za túto významnú udalosť. Prezentujeme vám zbory Armády Spásy „Bratislava“, „Galanta“ a „Plavecký štvrtok“. Momentálne plánujeme otvoriť nový zbor v Pezinku, kde sa nachádza veľká rómska osada.

V sobotu, 17.09.2016, sme v priestoroch Armády spásy Galanta mali spoločný duchovný zborový deň. Zúčastnilo sa jej  približne 80 ľudí. Kadet Albín Vágai, vedúci zboru Armády spásy v Galante, zdieľal svoj názor: „tento deň poslúžil k zoznámeniu sa zborov, a k tomu aby ľudia poznali jeden druhého bližšie ako doteraz“. Kadet Adriana Vágaiová, tiež  vedúca zboru v Galante, dodáva: „Oslovilo ma to, že sa mnoho dobrovoľníkov zúčastnilo na príprave tohto dňa, bolo to naozaj skvelé“. Spolu s nimi chválili Pána aj kadeti Farkaš Roman a Darinka – vedúci zboru „Plavecký Štvrtok“. Roman povedal: „Bol to úžasný deň, Božia prítomnosť bola  medzi nami. Rád som na tomto mieste poslúžil Slovom Božím“.

img_20160917_142644_resized_20160927_095125019

Mnoho ďalších účastníkov s rôznych zborov chválilo Pána Ježiša piesňami, modlitbou či čítaním Písma-Slova Božieho. Mali sme naozaj veľmi dobré kresťanské spoločenstvo bratov a sestier.

Téma duchovného dňa bola „Srdce Bohu, ruky ľuďom“. Tento skvelí nápad patrí kapitánom Knofličkovým Josefovi a Stanislave. Je to heslo medzinárodného kresťanského hnutia Armády spásy po celom svete. Prvú polovicu dňa sme venovali biblickému štúdiu. Kapitán Vitalie Chiriac (oblastný dôstojník), nás viedol otázkou: „čo to znamená, odovzdať srdce Bohu?“

V tomto dni mali samozrejme svoje miesto aj naše deti. V zbore Galanta už počas roka úspešne prebieha detský projekt, kde majú deti doučovanie, rôzne aktivity a vynikajúce kresťanské spoločenstvo. Deti sa nám predstavili piesňami chvály, ale aj ukážkou divadelnej scénky o srdci. Ďakujeme takisto Vojtovi a Daniele (zbor Bratislava) za bohatý a pestrý detský program počas celého tohto dňa. Vďaka za rôzne súťaže, pohybové hry vonku v prírode, za mnoho radosti, ako aj za darčeky pre všetky deti. Ďakujem Pánovi za vašu nádhernú službu deťom.

Druhá polovica dňa bola zameraná ďalšej časti hesla Armády spásy: „Ruky ľuďom“. Každý zbor dostal za úlohu diskutovať na základe biblických príbehov, o tom ako môžeme uplatňovať v súčasnej dobe toto heslo? Ako môžeme slúžiť iným ľuďom? V závere všetky zbory zdieľali svoje pohľady. Všetci mali nádhernú prezentáciu o Božom uctievaní a službe ľuďom. Veľkým požehnaním pre nás bola aj prítomnosť bývalého pastora týchto zborov, Milana Jurička, ale aj prítomnosť pána Primátora mesta Galanta, Petra Pašku.

Inna a Vitalie Chiriac

Inna a Vitalie Chiriac

Spoločný obed

Spoločný obed

Detské hry

Detské hry

Primátor mesta Galanta Peter Paška

Primátor mesta Galanta Peter Paška

Tento deň zavŕšil slovom povzbudenia a požehnaním major Tony Sholtens, národný veliteľ Armády spásy v Čechách a na Slovensku.

Všetci sme vďační Pánovi  za tento úžasný deň jednoty v Duchu Ježiša Krista. Kadet Albín povedal „keď naozaj milujeme Boha, sme schopný slúžiť ľuďom“. Láska Božia nech je popretkávaná cez jeho služobníkov.

Spoločné piesne

Spoločné piesne

 

Regionálny Zborový deň v Galante

Galante