ARMÁDA SPÁSY NA SLOVENSKU

Srdce Bohu ruky ľuďom

Mesiac: jún 2016

Prezentácia detského klubu v Galante

V sobotu 11.6.2016 v Galante na Mierovom námestí, bola prezentovaná práca detí z detského klubu. Divadelná scénka o vzkriesení Lazara, piesne „chcel by som byť vojakom“  alebo úžasná scénka o svetle boli súčasťou tejto prezentácie. Deti sa stretávajú v detskom klube Galanta od Po-Pi v čase od 11:30-17:00 hodiny, kde vytvárajú rôzne predmety z papiera, maľujú, vystrihujú a tvoria nádherné predmety, ktoré potom na podobných prezentáciách klubu rozdávame. Vždy jeden deň v týždni venujeme nácviku piesní alebo nejakej scénky, ktorú potom deti predvedú na nedeľnej Bohoslužbe, ktorá sa koná taktiež na Bratislavskej ulici 32 v Galante. (16:00 hod.)

13407232_1136026963123390_5417516311306899805_n 13411896_1136027153123371_5016068562501576502_o 13415581_1136026819790071_3951229963301625869_o 13428591_1136027079790045_8055523177740047526_n 13442639_1136026839790069_4887792037243105916_o 13445617_1136026799790073_5281066915849864561_n

Armáda Spásy Galanta, Bratislavská 32
Klub pre školákov/doučovanie
info:
knoflickovi@volny.cz

Žiadne z detí nemôže ovplyvniť komu a do akého prostredia sa narodí. Je mnoho tých, ktoré sa narodia do prostredia, ktoré nedáva mnoho nádeje pre budúcnosť. Tak ako nedávalo nádej ich rodičom. Pomôžte nám túto situáciu zmeniť. Vaša podpora je významnou súčasťou tejto služby, bez ktorej sa nezaobídeme. Pridaj sa k nám tým, že sa staneš pravidelným darcom a modlitebníkom.

Hodina doučovania (tri deti naraz)……………………………5,00 Eur
4 hodiny denne, od Po-Pi

Hodina klubu pre školákov………………………………………….5,00 Eur
5 hodín denne od Po-Pi

Hodina klubu pre predškolákov ……………………………….. 8,00 Eur
4 hodiny denne, od Po-Pi

číslo bank.účtu: 4020514592/7500
variabilný symbol 101
IBAN: SK67 7500 0000 0040 2051 4592

 

Evanjelizácia v Galante

Mierové námestie v meste Galanta dňa 11.6.2016 od 16:00 hodiny do 20:00 hodiny bude dejiskom koncertu v podaní hudobnej skupiny  NÁDEJ spod Tatier (country). Súčasťou programu bude aj vystúpenie detí z detského klubu v Galante. Sprievodné slovo prinesie envoy Armády Spásy na Slovensku, Vojtech Sirkovsky.
Táto skupina sa skladá zo 7 hudobníkov z Popradu a okolia. Hrajú spolu už približne 12 rokov a za túto dobu už stihli vydať CD album „Nádej: Na ceste … “ Väčšina z nich chodí do Babtistického zboru v Poprade. Ich piesne sú v štýle country gospel. Texty piesní hovoria o tom, že sa Ježiš narodil, že prišiel na zem z neba. Prišiel, aby zachránil ľudí.  Zaznejú piesne ako Máme radostnú správu, Divné to věci dnes, Svatba v Káni a ďalšie. Väšina piesní bude po slovensky, zaznie však aj niekoľko českých country piesní. Všetky piesne sú o láske, o odovzdaní a o víťazstve.

1934744_124099573837_4181092_n                                                                                                                                                                                                          Vojtech Sirkovsky                                                                                                                                                                                                                                     koncert - Galanta