ARMÁDA SPÁSY NA SLOVENSKU

Srdce Bohu ruky ľuďom

Mesiac: máj 2016

Nedeľné zhromaždenie v Galante

Prijmite srdečné pozvanie na nedeľné Bohoslužby do Galanty. Slovom bude slúžiť Henrik a Lisbeth Andersen. (Dánsko)

13244661_1125625034163583_8407941661471503395_n13325452_1127695113956575_265078515402081007_n 13330908_1127695247289895_7048804246386843313_n 13331146_1127695327289887_2565368018220789795_n

Európska konferencia Armády spásy o spoločnej službe Rómom

Slovensko – hotel Bratislava (16-19 apríl 2016)

Účelom tejto konferencie je vytvoriť priestor pre spoločné odhaľovanie Božej vízie pre Armádu spásy v Európe, kde vidíme otvorené dvere a nové príležitosti pre misiu medzi Rómami.

Táto konferencia má posilniť vzájomné vzťahy  v rámci Európy a podporiť zapojenie sa do služby v Rómskych komunitách. Očakávaným výstupom je povzbudenie a vybavenie dôstojníkov, vojakov a pracovníkov Armády spásy k účinnej službe medzi Rómami, zdieľanie poznatkov a dobrej praxe a zhromaždenie podnetov pre vytvorenie európskej stratégie AS pre jednotnú službu medzi Rómami.

13051593_1102936936432393_2292640184779698050_n

spoločná fotografia účastníkov konferencie v Bratislave

Kontext

V celej Európe žije cca 12 miliónov Rómov. Jedná sa o najväčšiu a zároveň najzraniteľnejšiu etnickú minoritu v Európe. Vylúčené rómske komunity a rodiny sú ohrození  množstvom rizík, ako je bezdomovectvo, nezamestnanosť, zadĺženosti, kriminalita a násilie.

Na tieto komplexné problémy neexistuje jednoduchá odpoveď. Armáda spásy však berie vážne svoje poslanie ísť k týmto ľuďom na okraji spoločnosti, slúžiť im a pomôcť im znovu nájsť svoju dôstojnosť. V roku 2012 Armáda spásy v Európe vytvorila Rómsku pracovnú skupinu, ktorej cieľom je hľadať možnosti pre účinnú službu AS Rómom, vrátane zvyšovania všeobecnej informovanosti, školení a programov  praktickej podpory pre rómske komunity a rodiny v Európe.

13000126_1101533239906096_947389637423124933_n

V uplynulých niekoľkých rokoch sa Armáda spásy vo väčšej miere zapojila do služby Rómom v rôznych zemiach naprieč celou Európou. Na základe tohoto vývoja navrhla Rómska pracovná skupina na svojom stretnutí v Lisabone (október 2015) usporiadať európsku konferenciu AS o službe Rómom, čo  bolo podporené výstupmi zo vzdelávacieho stretnutia, ktoré sa uskutočnilo v Londýne (november 2015).

Táto konferencia je zameraná na vedenie Armády spásy, dôstojníkov, vojakov a pracovníkov zapojených do služby Rómom v celej Európe, s cieľom odovzdať si znalosti a skúsenosti z tejto služby, ukazovať príklady dobrej praxe z rómskych zborov a komunitných projektov, zvýšiť informovanosť a poskytnúť školenie o rómskej kultúre a identite.

12985445_1101533666572720_8650377699363513075_n 12994566_1101533206572766_5428616983450512189_n

Organizačné informácie

  • Predsedajúci: Jeroen Hoogteijling

  • Program: Hugo van Meeuwen a Jo Clark

  • Organizačné zaistenie: Pavla Vopeláková