ARMÁDA SPÁSY NA SLOVENSKU

Srdce Bohu ruky ľuďom

Mesiac: február 2016

Sociálna práca

Cigánska IMG_20150907_122208

Sociálna práca

Sociálna práca je  prikázanie. Nie je to len profesia, ktorú majú robiť iba tí, ktorí vyštudovali tento odbor. Je to prax a zároveň povinná služba. Niektorý hovoria o povolaní sociálneho pracovníka. Povolanie však je až vtedy povolanie, keď niekto je niekým povolaný. Sociálnu prácu robia všetci, ktorí sú povolaní pomôcť svojmu blížnemu. Kto to je? Povolaní je starý, mladý, vzdelaný, nevzdelaný, zdravý i chorý, pretože sociálna práca je jednoducho život lásky. Ale v zákone o sociálnej práci a jej výkone sa toto nedočítaš J

Robiť sociálnu prácu na plný úväzok som sa rozhodla, keď som mala 17 rokov a prvý krát som sedela v kancelárii sociálnej pracovníčky. Bola obklopená spismi, ktoré obsahovali stovky životných príbehov, ktorých bola súčasťou. Teším sa na ten deň, keď budem mať za sebou 30 ročnú prax a vo svojej kancelárií budem obzerať okrem spisov aj fotky ľudí, v ktorých životoch som sa ocitla ako tá “blížna“.

Armáda spásy v rámci sociálnej práce poskytuje služby krízovej intervencie a to:

  1. Terénnu sociálnu službu- navštevovanie ľudí v núdzi v ich prirodzenom prostredí

V rámci terénneho programu v Bratislave prebieha zimná služba pod názvom Strom. Pracovníci AS chodia 4 x do týždňa na jedno miesto, na ktorom sa združuje menšia skupina ľudí bez domova. Poskytuje sa im teplá káva/ čaj, pečivo, duchovné zamyslenie a pomoc pri plánovaní dňa a efektívneho využívania času.

 

  1. Služby nízkoprahového denného centra v Bratislave

Otváracia doba:

Pon:     10:00-14:00

Uto:     10:00-14:00

Str:      17:00-20:00

Štv:      10:00-14:00

Ned:     9:30-12:00

Poskytuje sa nevyhnutné ošatenie a obuv, potravinová pomoc,  príprava a výdaj stravy, sociálne poradenstvo, záujmová činnosť, sprevádzanie, pomoc pri pracovnom uplatnení, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, distribúcia klientely ku kompetentným odborníkom.

Plány na rok 2016

Armáda spásy v Bratislave sa v nasledujúcom roku bude zameriavať na získanie vyhovujúcejšej budovy na svoje služby, na skvalitňovanie poskytovaných služieb a na ich rozvoj. Plánujú sa nasledovné aktivity:

  • nové integračné projekty pre ľudí bez domova
  • zabezpečenie a rozvinutie potravinovej banky
  • preventívne aktivity zamerané na sociálne rodiny s deťmi
  • komunitné centrum pre rodiny s deťmi
  • intenzívnejšia spolupráca s VÚC
  • otvorenie second-hand obchodov
  • získavanie nových dobrovoľníkov

 

EVANJELIZAČNÝ KONCERT V ZÁHORSKEJ VSI

20 február 2016 o 17:00 hodine

Záhorská Ves

Evanjelizačný koncert

Igor Mamojka a zbor

evanjelizácia

Igor Mamojka, sa narodil v bývalej Juhoslávii. Už od mladého veku sa venoval hudbe a môžeme ho poznať nielen z produkcie kresťanských piesní, ktoré si skladá, textuje a aranžuje, ale tiež ako interpreta svetoznámych muzikálových hitov. Má za sebou viac ako päťsto vystúpení na festivaloch, v rôznych kultúrnych strediskách aj kostoloch v Čechách, na Slovensku aj v Srbsku. Spolupracoval s Jiřím Zmožkom, Richardom Rikkonom, Jozefom Kundlákom a ďalšími. Nezabudnuteľné obdobie zažil, keď dirigoval spevácky zbor v Mikulčiciach. Teraz je vedúcim kresťanského zboru Armády spásy v Brně.   (mamojka.com)

Armáda spásy prišla na Slovensko v roku 2014. Dnes slúži na štyroch  miestach (Bratislava, Galanta, Pezinok a Plavecký Štvrtok). Armáda spásy ako medzinárodné hnutie je súčasťou všeobecnej cirkvi. Jej posolstvo je založené na Biblii. Jej služba je motivovaná láskou k Bohu. Jej poslaním  je kázať evanjelium, dobrú správu o Ježišovi Kristovi, a v Jeho mene naplňovať ľudské potreby bez akejkoľvek diskriminácie.