ARMÁDA SPÁSY NA SLOVENSKU

Srdce Bohu ruky ľuďom

Mesiac: január 2016

Daruj 2% z dane

2 %

stiahni si formulár…TU

Som zamestnaný/á a chcem darovať Armáde spásy 2 % z dane

 • ak nebudem podávať daňové priznanie sám/a, musím požiadam do 15. februára svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • následne musím požiadať zamestnávateľa aj o to, aby mi vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 • z tohto Potvrdenia si viem zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať
  • 2%z mojej zaplatenej dane, ak som v roku 2015 nebol/a dobrovoľníkom, alebo som dobrovoľnícky odpracoval/a menej ako 40 hodín alebo
  • 3% z mojej zaplatenej dane, ak som v roku 2015 odpracoval/a dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získam o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré som v roku 2015 dobrovoľnícky pracoval/a
 • vypíšem si identifikačné údaje do Vyhláseniaobsahujúceho zároveň identifikačné údaje Armády spásy na Slovensku spolu s vypočítanou sumou, ktorú chcem poukázať
 • obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručímdo 30. apríla na daňový úrad podľa svojho bydliska. Ak som poukázal/a 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti
 • všetko spracováva daňový úrad podľa môjho bydliska; daňové úrady takisto prevádzajú odvedenú časť dane na účet obdarovanej organizácie

Som fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie a chcem darovať Armáde spásy 2%:

 • musím si sám vypočítať a vypísať tlačivo na podanie si Daňového priznania; výsledkom počítania bude aj výpočet:
  • 2%z mojej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžem poukázať, ak som v roku 2015 nebol/a dobrovoľníkom, alebo som dobrovoľnícky odpracoval/a menej ako 40 hodín (táto suma však musí byť minimálne 3,32 €) alebo
  • 3% z mojej zaplatenej dane, ak som v roku 2015 odpracoval/a dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získal/a o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií,pre ktoré som v roku 2015 dobrovoľnícky pracoval/a
 • riadne vyplnené daňové priznanie doručím v lehote, ktorú mám na podanie daňového priznania (do 31. marca) na príslušný daňový úrad (podľa miesta bydliska) a v tomto termíne aj zaplatím daň z príjmov; ak som poukázal/a 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti
 • daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú som poukázal/a

Daňové priznanie môžem vyplniť aj na:

https://www.onlinepriznanie.sk/aplikace.php?did=7833

Ak som právnická osoba a chcem darovať Armáde spásy na Slovensku 2 %:

 • V daňovom priznaní sú vo IV. oddiely uvedené kolónky na poukázanie 1,5% (2%), odd. Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby. Vypočítam si 1 % (2%) z dane, čo je zároveň maximálna suma, ktorú môžem poukázať v prospech organizácie; ak som sa rozhodol darovať viacerým organizáciám, musím vložiť ďalší hárok a poukázať aj menej ako 1%, ale v eurách to musí byť aspoň 8 €
 • riadne vyplnené daňové priznanie doručím do 31. marca na príslušný daňový úrad (podľa sídla) a v tomto termíne aj zaplatím daň z príjmov (daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú som poukázal/a)
 • ak chcem poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií, 2% môžem darovať, ak som v predošlý rok daroval/a minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel, a ak som v predošlom roku tak neurobil, môžem poukázať len 1 % z dane

 

 

Príbeh „Spod stromu“

IMG_20150907_121852

Vedeli ste, že v Bratislave máme Chorvátske rameno? Rameno nepatrí žiadnemu Chorvátovi, ale Dunaju a  ani tam nebývajú žiadni Chorváti, ale Petržalčania. Petržalka je najväčšia mestská časť hlavného mesta Slovenska. Ramenom sa volá vodný kanál, ktorý tečie krížom cez celú túto časť Bratislavy. Okolo tohto vodného toku sú väčšie aj menšie lúky s niekoľkými stromami. Sú to zelené hrdosti betónovej Petržalky, najväčšieho bratislavského sídliska. Chorvátske rameno svojou zeleňou teší ako obyvateľov Petržalky, tak aj rybárov. Čím ale bolo pre Armádu spásy zaujímavé?

Pozornosť terénnych pracovníkov Armády spásy zaujal jeden košatý strom na veľkej lúke, ťahajúcej sa pozdĺž Chorvátskeho ramena. Tento strom sa často spomína medzi pracovníkmi a dobrovoľníkmi Armády spásy a vyskytuje sa aj v ich spoločných modlitbách. Terénni pracovníci majú úctu k Božiemu dielu a chránia prírodu zo všetkých síl, ale svoje heslo „srdce Bohu, ruky ľuďom“ nezamenili za srdce Bohu, ruky prírode. Tento strom sa pre nich stal dôležitým preto, lebo sa pod ním zhromažďuje 10 až 15 ľudí bez domova. Niektorí pod tým stromom i spávajú a iní si pod ním uskladňujú svoj majetok. Pod týmto stromom terénni pracovníci vždy niekoho nájdu ako stráž. Prvýkrát s nimi nadviazali kontakt v júni 2015. O Armáde spásy vedeli veľmi málo, ak vôbec. Nikdy v jej priestoroch neboli. Terénni pracovníci, počnúc týmto mesiacom, za nimi začali pravidelne chodiť. Nosili im teplú kávu, pečivo a ponúkali im svoje služby. Muži „Spod stromu“ k nim boli spočiatku odmeraní a nedôverčiví. Mnohí spomedzi nich na ich návštevách neboli nikdy triezvi, preto komunikácia bola často komplikovaná.

Spomínané Chorvátske rameno sa pre Armádu spásy v Bratislave v septembri stalo zaujímavým aj ako miesto výkonu pracovných aktivít financovaných mestom. Financie poskytli za účelom zamestnávania ľudí bez domova na čistenie miest, kde sa sami zdržujú a znečisťujú ich. „Pod strom“ terénni pracovníci chodili aj s cieľom, predstaviť tento projekt ľuďom bez domova a motivovať ich k účasti. Spočiatku sa im v tom vôbec nedarilo. V septembri sa začali realizovať prvé práce. Klienti denného centra nosili nápadné farebné vesty a kliešte na odpad. Keďže boli neprehliadnutelní, vyvolali zvedavosť a záujem aj u cieľovej skupiny terénnej práce. Spočiatku sme nevedeli zabezpečiť viac ako 5 pracovníkov, no netrvalo dlho a museli sme vyberať spomedzi 20 uchádzačov. Koncom októbra sa prihlásila aj osem členná skupina ľudí bez domova spod spomínaného košatého stromu. Boli medzi nimi muži, ktorých zamestnanci Armády spásy prvýkrát stretli triezvych. Zrazu to boli ľudia, s ktorými sa dalo porozprávať. Niektorí sa podelili so svojimi životnými príbehmi a začali sa tvoriť dôvernejšie vzťahy. Od tohto momentu traja z nich vytrvalo chodili na všetky pracovné príležitosti až do konca, čím bol mesiac december. Vždy prešli dychovou skúškou. Taktiež začali chodiť do denného centra a na bohoslužby. Niektorým sa zo zarobených peňazí zaplatil nový občiansky preukaz, lieky alebo nocľah. Pre iných tieto práce boli prvá možnosť pracovnej aktivity po viac ako desiatich rokoch.

Na týchto pracovných aktivitách Armáda spásy ručne vyzbierala neuveriteľné 2 tony odpadkov. Pracovnú príležitosť dostalo 32 ľudí, z toho bolo 27 mužov.

Čo tento projekt priniesol Armáde spásy v Bratislave? Vzťahy, skúsenosť, radosť a možnosť osloviť verejnosť a predstavovať im prácu Armády spásy. Všimli si nás ľudia z mestského zastupiteľstva. Oslovili nás s pozitívnymi odozvami ľudia v mestskej časti Petržalka. Nadviazali sme kontakt s ľuďmi „Spod stromu“ a rozhodli sme sa tieto kontakty udržiavať a prehlbovať a to tak, že sa terénni pracovníci zaviazali od januára týmto ľuďom slúžiť v teréne – „Pod stromom“ horúcim čajom, kávou, povzbudením a žehnaním v ranných hodinách až do konca marca. Aký však bude koniec ich spoločného života s hlavnými hrdinami tohto príbehu, vie len náš Boh. Nevieme, či budú medzi nás chodiť, aj keď sa práce skončili. Ale ak Boh dá, tak my budeme chodiť za nimi tam, kde sme sa s nimi prvýkrát zoznámili. Ako bude príbeh „Spod stromu“ pokračovať, sa všetci dozvieme nabudúce.

PREDSTAVUJEME VÁM

384145_2801706676886_1621865460_n

Inna Vitalie Chiriac

Aby sme Vám viacej priblížili prácu Armády Spásy na Slovensku, rozhodli sme sa Vám postupne predstaviť medailón kľúčových pracovníkov. Prečítajte si zaujímavé informácie a rozhovor s Vitalim Chiriacom, dôstojníkom zodpovedným za prácu Armády Spásy na Slovensku.

Volám sa Vitalie Chiriac

Narosil som sa v Moldavsku. Mám 42 rokov. Od detstva som študoval hudbu v Kišiněve. Hral som na mnohých miestach s mnohými orchestrami. Taktiež som bol vojenským hudobníkom v Prezidentskom Orchestri. V jednej chvíli, cez hudbu, ma Boh priviedol do cirkvi a bola to Armáda Spásy, ktorá začala službu v Moldavsku v roku 1994. Začal som slúžiť v zbore a chváliacej skupine. A tiež, učil som mladých ľudí a deti hrať na rôzne hudobné nástroje. Týmto spôsobom som cítil, že Boh začal so mnou rozprávať a mojom vlastnom spasení a zapojení sa do služby…

Čo alebo kto vás priviedol do Armády spásy?

Do Armády spásy ma pozvala moja budúca manželka Inna. Študovali sme spolu 5 rokov na vysokej škole. Ale iba v cirkvi Božej sme sa skutočne zišli, a v roku 2000 sme sa zobrali. Bolo to pre nás veľkým požehnaním.

 V čom vidíte zmysel vašej práce?

Vždy som chcel byť misionárom. Boh vynahradil môj sen, keď som sa stal dôstojníkom v Armáde spásy a slúžil som v piatich štátoch – vo Fínsku, Rusku, Česku, Rumunsku, Moldavsku a teraz môžem slúžiť a pôsobiť na Slovensku. A význam mojej služby? Byť verný Bohu a počuť Božiu vôľu. Hlavným zmyslom môjho života je dať ľuďom Božie slovo – evanjelium a aby sme my všetci mali spasenie duší. A tím oslavovali Jeho meno.

11144990_10153455688023497_7881612281204704553_o

 Čo je cieľom Armády spásy na Slovensku?

Účelom Armády spásy na Slovensku je slúžiť ľuďom v núdzi. Jedná sa o sociálnu a duchovnú pomoc pre rôzne skupiny obyvateľstva: bezdomovci, rómska rodina, starší ľudia, deti a mládež. Prostredníctvom rôznych projektov a programov v mestách Bratislava, Galanta, Plavecký Štvrtok, Lozorno a Pezinok.

 Po vašom boku stojí v práci vaša manželka. Aká je jej zodpovednosť a čo má na starosť?

Ďakujem Bohu za ženu a našich troch synov. Inna je zodpovedná za službu žien na Slovensku a pomáha v príprave na školenie 9 kadetov Armády spásy Českej republiky a Slovenska. A tiež sa zúčastňuje na programoch v zbore v Bratislave a ďalších zboroch Slovenska a Českej republiky.

 Aká je vízia pre prácu Armády spásy na Slovensku?

Modlíme sa za Božiu múdrosť pre rozvoj Armády spásy na Slovensku. Pretože vidíme dobrý začiatok a máme dobré vzťahy v spolupráci s mestom Bratislava, Galanta a Plavecký Štvrtok, verím v rozvoj sociálnej práce a ľuďmi bez domova, detských klubov a integrácii rómskych rodín.

 Prosím o bože požehnanie pre Armádu spásy na Slovensku.

 Rozhovor pripravila Mgr. Aneta Stolzová