ARMÁDA SPÁSY NA SLOVENSKU

Srdce Bohu ruky ľuďom

Mesiac: november 2015

Chcete nám pomôcť ? Môžete.

20151116_193322TESCO v spolupráci s Potravinovou bankou organizuje potravinovú zbierku. Od 16. 11. do 21.11. 2015, Môžete v Tescu zakúpiť potraviny, hygienické potreby a potom ich odovzdať do košíka určeného pre zbierku, u ktorého sú členovia konkrétnej charitatívnej organizácie. Tesco potom organizácii navyše odovzdá finančný dar – 20%  z ceny tovaru. Pre Armádu spásy sa vyberá v Tesco Malacky a v Tesco Devínska Nová Ves.

Aj my máme pre každého darcu malý darček:

20151116_19335120151116_193341

 

Detský klub v Galante

Prečo detský klub?
Pri evanjelizáciách, zhromaždeniach alebo náhodných stretnutiach s ľuďmi zo sociálne slabých rodín sme sa stretávali stále s rovnakým problémom. V takýchto rodinách, ktoré neustále zápasia z finančnými ťažkosťami, nezamestnanosťou, alkoholom zažívajú deti krušné chvíle. Starosti ktorých majú ich rodičia neúrekom, spôsobujú že mnohé z takýchto detí nepoznajú teplo a lásku domova a práve preto chceme deťom pomôcť naštartovať nový život, život s Ježišom…

Foto z prvého dňa:

ZBOR BRATISLAVA – PROSBA O POMOC

Je stále viac a viac zrejmé, že potrebujeme nové priestory pre službu. Priestory, kde by mohlo fungovať denné centrum, duchovná služba a ďalšie aktivity, ktoré už prebiehajú, ale i tie, ktoré pripravujeme do budúcnosti.

Prosím o pomoc pri hľadaní vhodných priestorov k prenájmu. Ide o priestory, kde by mohlo fungovať denné centrum pre ľudí bez strechy nad hlavou, ale tiež i pre tých, ktorí potrebujú poradiť alebo sa dostali do životnej tiesne. Priestory by mali byť také veľké, aby sa do nich vošlo asi 100 ľudí, niekoľko kancelárií a menšie miestnosti na rôzne aktivity. Priestor by mal mať niekoľko sociálnych zariadení (minimálne 5) vrátane 2 spŕch alebo možnosť to všetko v priestoroch budovy urobiť. Súčasťou by mali byť 2 sklady – pre potraviny a oblečenie. Pokiaľ o takýchto priestoroch k prenájmu budete vedieť, prosím, dajte nám informácie na mobil: 0940 438 120, alebo na mail: vitalikk2000@yahoo.com

ĎAKUJEME !!!

Armáda spásy

ZBOR BRATISLAVA

IMG_1661Priestory bratislavského zboru čím ďalej, tým menej vyhovujú rozširujúcej sa službe, prebieha v nich veľa aktivít. Najnovšie od augusta prebieha projekt Stále čisté Chorvátske rameno. Raz za týždeň ľudia, ktorí sú bez domova a bez práce  čistia túto oblasť v Petržalke v okolí Chorvátskeho ramena od odpadkov. Nepracujú zadarmo, ale získavajú aktivačnú odmenu 10,- eur a stravný lístok.
IMG_20150907_121844  IMG_20150907_121852

IMG_20150907_122208Tohto projektu sa môže zúčastniť iba obmedzený počet ľudí. Na množstve záujemcov o túto prácu je vidieť, že medzi ľuďmi bez domova je mnoho tých, ktorí stále chcú pracovať, bez ohľadu na to, akú prácu dostanú. Každý pondelok je mnoho záujemcov odmietnutých pre naplnenie kapacity projektu. Jedným z kritérií pre obsadenie voľných miest v projekte je to, ako ľudia vynaložia s peniazmi, ktoré získajú za prácu na projekte.

IMG_1695Mimo stálych aktivít, ktorými sú ambulantné sociálne poradenstvo, teplé jedlo raz do týždňa, možnosť získať potraviny a šatstvo, ale tiež duchovnú službu počas týždňa a  nedeľné bohoslužby,  sa tiež uskutočnil  7. novembra 2015 koncert v priestoroch zboru od 18:00 hod a v ten istý deň doobeda bola  možnosť naučiť sa pripravovať adventné vence.
IMG_1721 IMG_1722 IMG_1723 IMG_1724 IMG_1725 IMG_1726 IMG_1727

No a my ? My pokračujeme.

IMG_1457V dňoch 5. a  6. septembra 2015 bola oficiálne otvorená činnosť Armády spásy na Slovensku (viď. obrázok 1, ). Mnohí z vás sa však s jej prácou a službou stretávali už celý minulý rok. Armáda spásy bola na Slovensku zaregistrovaná 06. augusta 2014 ako občianske združenie. Oficiálnym otvorením bola jej činnosť a služba definitívne potvrdená medzinárodným ústredím a generálom. Ako bolo povedané pri slávnostnom zhromaždení: „Teraz sme tu a už neodídeme…“. Inými slovami to znamená, že medzinárodné ústredie definitívne rozhodlo, že Armáda spásy na Slovensku bude i naďalej pokračovať vo svojej práci a službe a bude ju rozvíjať podľa potrieb.

IMG_1298Zároveň pri slávnostnom zhromaždení boli oficiálne ustanovení vedúci tímu pre Slovensko a Bratislavu. (viď. obrázok 2.)        Ďalej dôstojnícky manželský pár pre prácu v sociálne vylúčených lokalitách pre rozvoj práce s rómskou komunitou v Plaveckom Štvrtku, Pezinku a Galante.

IMG_7022V nedeľu 6. septembra 2015 boli v zbore v Plaveckom Štvrtku pri slávnostných bohoslužbách ustanovené prvé 3 zbory Armády spásy na Slovensku. Ich vedúcim boli odovzdané zástavy zborov: zbor Bratislava, zbor Plavecký ŠtvrtokIMG_7149
a zbor Galanta.

V pondelok všetka sláva utíchla, zahraniční hostia odišli, miestni hostia sa vrátili k svojim povinnostiam. No a my?

My pokračujeme, haleluja…