ARMÁDA SPÁSY NA SLOVENSKU

Srdce Bohu ruky ľuďom

Autor: Albín Vágai (page 1 of 3)

Second Hand

Second Hand v Armáde Spásy v Galante, každý Pondelok od 13:00-15:00 hod.

Ľudia z Galanty prispievajú noseným oblečením veľmi radi

Ďakujeme obyvateľom mesta Galanty za pravidelné zásobovanie nášho malého Second Handu na Bratislavskej ulici. Oblečenie ktoré už oni sami nijak nevyužijú, mnohých ľudí ešte poteší, zahreje. Z počiatku sme sa obávali že oblečenie budeme musieť voziť autom z Českej republiky, čo znamená nemalé náklady. Avšak sme naozaj veľmi milo prekvapený tým, koľko ochotných darcov nachádzame v našom meste a okolí. Ľudia nám telefonujú a my im veľmi radi s odvozom oblečenia vždy pomôžeme.

Týmto vám všetkým veľmi pekne ďakujem…

Kontakt:

Adriana Vágaiová +421 940 438 117, Albín Vágai +421 940 438 114.

Bratislavská ulica 74/32

Noví vojaci Armády Spásy

V nedeľu 9. decembra 2018 slávnostne podpísali zmluvu vojaka Armády Spásy štyria noví vojaci v Galante. Sme veľmi vďační Bohu za to, že povoláva ľudí ktorí sú ochotní slúžiť na Božej vinici.

Matúš 9:37-38  Vtedy povedal svojim učeníkom: Žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Tedy proste Pána žatvy, žeby vyslal robotníkov do svojej žatvy.

Nedeľná Bohoslužba bola naozaj radostným stretnutím plného radosti, nadšenia a tanca. Ďakujeme všetkým za ich účasť na tomto slávnostnom stretnutí. Veríme že na Slovensku bude aj do budúcna pribúdať stále viac ľudí, ochotných pomáhať. Sme Armáda Spásy a našim povolaním je pomáhať ľuďom ktorí vyčerpali už všetky ostatné druhy pomoci. Práve pre týchto ľudí dal Boh povstať Armáde Spásy. Ľudia bez domova, ľudia závislí na alkohole či drogách, sociálne slabé rodiny sú ľudia ktorým sme odhodlaní slúžiť.

„Kým budú ženy plakať tak ako teraz, budem bojovať; kým budú deti hladovať tak ako teraz, budem bojovať; kým budú muži chodiť do väzenia, dnu a von, dnu a von, budem bojovať; kým bude na ulici nejaké malé stratené dievča, budem bojovať; kým bude žiť čo len jediná temná duša bez Božieho svetla, budem bojovať – budem bojovať až do úplného konca.“

William Booth

 

Vianočný večierok v Ostrave

Henrik Andersen a Frank Gjeruldsen

Každý rok v mesiaci december organizuje ústredie AS Praha vianočný večierok pre svojich zamestnancov. Tentokrát sa to všetko odohralo v Ostrave v miestnom zbore AS. Spoločná sviatočná večera bola v blízkej reštaurácii. Ja a moja rodina tento sviatočný čas milujeme, pretože to je stretnutie v rodinnom kruhu našej veľkej rodiny „armáďákov“ v Československu. Tento rok nás bolo  trochu menej ako po iné roky, avšak napriek tomu to bolo veľmi príjemné stretnutie.

My v Galante pripravujeme pre „našich“ ľudí podobné stretnutie na konci roka, musím vám povedať že mám veľmi veľké očakávanie. Program pripravujeme veľmi starostlivo, tak aby sa medzi nami cítil každý kto príde, ako doma. Pripravujeme súťaže, kvízy, spev a aj pohostenie. Chceme vytvoriť miesto, kde ľudia nebudú chodiť z donútenia, ale jednoducho preto že naozaj chcú.

Verím že podobnú túžbu mali aj organizátori tohoto vianočného večierku. A konštatujem, podarilo sa im to… Pricestoval dokonca aj Henrik Andersen z ďalekého Holandska ktorý priniesol sviatočné-vianočné zamyslenie. Za ich starostlivosť a ochotu im všetkým patrí veľké ĎAKUJEM.

 

„Nové“ ústredie Armády Spásy Praha CZ/SK

Frank Gjeruldsen, Pplk. 
národný veliteľ
štatutárny zástupca Armády spásy v ČR a SR
frank_gjeruldsen@czh.salvationarmy.org

Tone  Gjeruldsen, Pplk. 
zástupca národného veliteľa
tone_gjeruldsen@czh.salvationarmy.org

Přemysl Kramerius, Major
národný riaditeľ pre administratívu a komunikáciu pre ČR a SK
premysl_kramerius@czh.salvationarmy.org
T: +420 251 106 424
M: +420 734 851 693

Henk van Hattem, Major
národný riaditeľ pre zbory
henk_vanhattem@czh.salvationarmy.org

Ardi van Hattem, Major
zástupca národného riaditeľa pre zbory
ardi_vanhattem@czh.salvationarmy.org

Jan František Krupa
národný riaditeľ sociálnych služieb
jan_krupa@czh.salvationarmy.org

Armáda spásy ďakuje

(článok primátora Pezinku, Mgr. Olivera Solgu, ktorý bol uverejnený v liste Pezinčan)

Denne sme obklopení problémami všetkého druhu a zahltení negatívnymi informáciami. Média na nás chrlia správy predovšetkým s takýmto obsahom, často hľadajúc senzácie. O tom dobrom medzi ľuďmi sa na verejnosti hovorí len málo.
Až sa zdá, že žijeme v najhoršom možnom čase a na najhoršom mieste zemegule. V tejto záplave negatívnych faktov, ale aj dezinformácii vyrobených rôznymi „šmejdmi“ na diskusných fórach, v čase fejsbúkových hoaxov prehlbujúcich nepochopenie, závisť a nenávisť medzi ľuďmi, sa potom stráca obyčajná ľudskosť, vzájomná úcta, pocit spolupatričnosti, solidarity, ale aj ochoty podať pomocnú ruku. Vystavení všetkému tomu negativizmu si akosi nepripúšťame, že v našom okolí žijú aj slušní a obetaví ľudia.
Keď ich potom stretávame, sme milo prekvapení a pozitívne zaskočení, že ich nie je málo. S týmito pocitmi príjemného prekvapenia a nefalšovanej radosti som sa stretol v piatok 18. mája v pezinskej Glejovke. Zástupcovia Armády spásy tam odovzdali tamojšej rómskej komunite do užívania novučičkú budovu Komunitného centra. Bude slúžiť deťom i dospelým. Budú sa tu hrať, vzdelávať, diskutovať a, áno – aj sa modliť. Naučia sa základným pracovným návykom a mnohým zručnostiam. A ešte mnoho iného, čo možno doteraz nepoznali. Rovnako dôležité však bude ich vlastné sebauvedomenie, aby videli, že žiť sa dá aj inak, lepšie, zmysluplnejšie a aby pre to neváhali niečo urobiť.
Celé roky hovorím na verejnosti na margo pezinských Rómov, teda „našich Glejovkárov“ ľuďom: „Prosím nehádžte všetkých do jedného vreca.“ Aj medzi nimi sú ľudia slušní, pracovití (pritom s obmedzenými šancami nájsť si zamestnanie), čistotní a milujúci svoje deti. Ak neveríte, príďte sa o tom presvedčiť do Komunitného centra, možno mi dáte za pravdu a možno sa budete, v medziach svojich možností, snažiť pomôcť tým, ktorí o vašu pomoc stoja a aj ju potrebujú. Problémy so sociálne vylúčenými komunitami sa totiž nestratia, ak budeme pred nimi zatvárať oči. Treba ich riešiť!

Zatiaľ aspoň moje veľké poďakovanie príslušníkom Armády spásy. Aj v mene „Glejovkárov“, v mene Pezinčanov, vedenia mesta i v mene svojom. Patrí vám naše veľké: „Pán Boh zaplať!“ Je už len na obyvateľoch Glejovky, či príjmu túto ponúknutú pomocnú ruku a využijú príležitosti, ktoré im Armáda spásy ponúka.

Oliver Solga, primátor mesta Pezinok

V predškolskom klube, Pezinok…

Deti sa dnes v predškolskom klube učili rozpoznávať žltú farbu a guľatý tvar. 

Komunitné centrum PezinokDňa 18.5.2018 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie komunitného centra Armády Spásy na Gleovke v Pezinku. V tomto centre budú prebiehať v dopoludňajších hodinách kluby pre predškolské deti a v poobedných hodinách doučovanie pre školopovinné deti. Tiež rôzne akcie pre dospelých a mládež.Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Armáda spásy na Slovensku

Chcem venovať 2% z daní pre organizáciu Armáda spásy na Slovensku

Pozvání na slavnostní bohoslužbu s genérálem Armády spásy André Coxem a komisařkou Silvií Cox

Generál André Cox se narodil evropským důstojníkům Armády spásy, kteří v té době sloužili v Zimbabwe, zatímco komisařka Silvia byla dcerou evropských důstojníku Armády spásy sloužících v Argentině.
Jejich mezinárodní dětství je nasměřovalo ke globální službě, kterou po svém sňatku sdíleli jako důstojníci Armády spásy od roku 1979. Se svými třemi dcerami, Myriam, Esther a Sarah, žili v Africe i Evropě a v poslední době zastávali odpovědnost územních velitelů na územích Finsko a Estonsko, Jižní Afrika a Spojené království s Irskou republikou. Dne 3. srpna 2013 byl André Cox, který v té době zastával pozici náčelníka štábu, zvolen dvacátým generálem Armády spásy.
Jako mezinárodní velitelé Armády spásy Coxovi povzbuzují k pečlivému čtení Písma, zachovávání nejvyšších etických hodnot, které věrně odrážejí zdravé biblické správcovství, a k autentickému křesťanskému svědectví, v němž víra a jednání jsou neoddělitelně spojené, takže se Ježíšova láska a milost plně odrážejí v každodenním životě.
Generál a komisařka Silvia vydávají svědectví o Bohu, který je svou laskavou péčí provázel po celý život a v posledních letech jim daroval velké požehnání v podobě šesti nádherných vnoučat, Rebeccy, Lily, Leony, Wendy, Kevina a Kiany.

Terno sa zapojilo do boja proti plytvaniu s potravinami

Do projektu darovanie potravín po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti zapojí reťazec Terno 31 zo svojich predajní. Cez Potravinovú banku doposiaľ Terno darovalo výrobky za vyše 10 000 eur.

Bratislava 11. októbra (OTS) – Terno rozšíri počet predajní schopných darovať potraviny na charitatívne účely. V druhej fáze projektu sa k štyrom zapojeným filiálkam už v októbri pridá ďalších 27 v Bratislave, Pezinku, Malackách, Banskej Bystrici, Trenčíne, Trnave a Hlohovci. „Už pilotný projekt ukázal, aké množstvo bezpečných potravín končilo donedávna v odpade namiesto toho, aby slúžilo ako pomoc pre sociálne slabé skupiny obyvateľstva. Naším zámerom je preto rozšíriť odberné miesta postupne na celú sieť Terno a maximálne podporiť boj proti plytvaniu s potravinami,“ hovorí Anna Buzinkay, Marketing a PR riaditeľ spoločnosti Terno. Zapojenie všetkých predajní siete Terno sa očakáva v druhom štvrťroku 2018, čo však závisí najmä od kapacít Potravinovej banky Slovenska.

Rozhodnutie reťazca podieľať sa na poskytovaní prebytočných potravín na charitatívne účely ocenil aj riaditeľ Potravinovej banky Marko Urdzik: „Vďaka spoločnosti Terno sme získali ďalšieho silného partnera v našom úsilí pomôcť sociálne znevýhodneným občanom. Verím, že doterajšiu pozitívnu spoluprácu postupne rozšírime na celoslovenskú úroveň.“

Na základe legislatívnej zmeny, ktorá umožnila darovať bezpečné potraviny po dátume minimálnej trvanlivosti zaregistrovaným charitatívnym organizáciám, spustilo Terno testovaciu spoluprácu s Potravinovou bankou Slovenska. V pilotnom projekte, ktorý spoločnosť realizovala od mája do augusta 2017, boli zapojené štyri predajne Terno, a to v Bratislave, Žiline, Poprade a Prešove. Počas tohto obdobia odoberalo suché trvanlivé potraviny viacero organizácií spolupracujúcich s Potravinou bankou, napríklad Armáda Spásy, Občianske združenie Dobrý Pastier, Depaul Slovensko, Gréckokatolícka charita Prešov, Spišská katolícka charita Spišská Nová Ves a iné charity pôsobiace na lokálnej úrovni. Celkovo Terno darovalo potravinové prebytky v hodnote viac ako 10 000 eur. Najčastejšie išlo o výrobky, ktoré sú zaradené do tzv. suchej kategórie, teda cestoviny, strukoviny, ryžu, cukor, ale aj vody, čokolády, keksy či dochucovadlá; tie sú aj po uplynutí dátumu minimálnej trvanlivosti a dodržaní podmienok ich skladovania vhodné na konzumáciu.

Spoločnosť TERNO real estate aktuálne prevádzkuje 110 predajní Terno, Moja Samoška a Hypernova, ktoré sa v priebehu roka postupne remodelujú.

« Older posts