ARMÁDA SPÁSY NA SLOVENSKU

Srdce Bohu ruky ľuďom

Autor: admin (page 1 of 2)

Pozdrav od národních velitelů

 

Milí přátelé a kolegové v Armádě spásy Během několika málo dnů a týdnů čelí naše životy, rodiny, pracoviště, města, země a téměř celý svět naprosto nové situaci. Situaci, která ovlivňuje naše životy, pokud jde o zdraví, práci, ekonomiku, bezpečnost a kvalitu života. Zdá se nám, že dnes všichni nemluví o ničem jiném než o korona viru, a důsledky toho jsou již zřejmé a patrné v celé společnosti. A ne jinak je tomu s problémy, které se objevují s narůstajícím výskytem korona viru. I my v Armádě spásy jsme podnikli již mnoho kroků, abychom řešili neustále ze dne na den měnící se situaci. Zejména v přímé péči o naše klienty a uživatele. To vedlo k potřebě významných změn v naší práci a programech, včetně nutnosti přijmout mnoho preventivních opatření, a to vše v zájmu poskytování té nejlepší péče o naše klienty i naše zaměstnance. Stále máme nedostatek hygienických prostředků a nemálo oficiálních předpisů o sociálních službách je třeba revidovat podle nastalé těžké situace. Ujišťujeme vás však, že ředitelé Armády spásy na všech úrovních tvrdě pracují a jednají o těchto otázkách v nejlepším zájmu zaměstnanců a klientů.                           
Kvůli opatřením jsme také museli omezit veřejné služby v našich sborech. Přesto důstojníci stále nabízí pastorační péči, udržují kontakt s členy a návštěvníky a jsou k dispozici pro potřeby v sociálních službách podle hesla „společně jsme jedno (together we are one)“. A některé sbory také vysílají nedělní bohoslužby online. Je úžasné slyšet a vidět, jak jste všichni z celého srdce odhodlaní dělat to nejlepší pro naše klienty a uživatele, ať už v našich projektech nebo mimo ně, a pro zajištění personálu a nezbytných praktických opatření, aby mohla naše práce pokračovat. Oceňujeme také veškerou kreativitu, kterou prokazujete při řešení problémů, které s touto situací nastávají.
Dovolte nám citovat reakci jedné brněnské zaměstnankyně v současné situaci: „Děkuji všem za to, že jsme soudržní a pomáháme, kde se dá. Jsem hrdá na to, že můžu pracovat pro Armádu spásy. Vidím kolem sebe nyní tolik kolegiality a hřeje mě z toho u srdce.“
Více než kdy dřív potřebujeme jeden druhého. Jsme v tom všichni společně. Děkuji vám, že se navzájem povzbuzujete a podporujete. V těžkých dobách, kdy nás obklopuje temnota, je potřeba, abychom pozvedali naše světlo, aby přinášelo víru, naději a lásku lidem kolem nás. Děkujeme vám, že jste těmi, kteří přináší světlo na místa, kde pracujete. To má neocenitelnou hodnotu a velký význam pro naše lidi.
Chceme vám všem poděkovat za vaši věrnost a lásku, kterou prokazujete svými činy a prací v těchto nezvyklých dnech. Dokonce i v tunelu je světlo, a na jeho konci nás čekají lepší a slunečné dny!
Pamatujte: Bůh je blízko a nikdo z nás není sám. V každé situaci jsme obklopeni jeho světlem, láskou a péčí. On je tou pevnou skálou po všechny věky a pro všechny lidi. Důvěřujme Jemu. Modlíme se za vás a za naše lidi, nechť vás Pán Bůh ochraňuje a žehná vám.
„Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš. I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzazším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí.“                                                                      (Žalm139:7-10)

V Praze 20.března 2020

List oblastného dôstojníka

Dobrý deň, pokoj Ježiša Krista vám všetkým drahí bratia a sestry, vojaci v Kristovi, priatelia, pracovníci, dobrovoľníci.

Sme v čase a situácii, ktorú nikto nepredpokladal ani pravdepodobne ešte nikdy nezažil. Epidémia tohto rozsahu je zatiaľ nevídaná, porovnateľná možno len s niektorými morovými ranami z histórie Európy.
Aj v Armáde spásy sme zrušili verejné nedeľné Bohoslužby a všetky akcie, kde sa stretávalo viac osôb (vyučovanie, modlitebné, skupinky). Neznamená to, že sa nemodlíme, že o sebe nevieme alebo, že nechválime nášho Pána Ježiša Krista. Len sme sa museli prispôsobiť situácii. Tento týždeň začneme prvýkrát so živým vysielaním cez facebook a to v piatok od 17.00-do 18.00 a v nedeľu potom nedeľné slovo od 10.00-do11.00. Pokiaľ sa bude zákaz zhromažďovania predlžovať, budeme pridávať aj vysielania.

Armáda spásy vo svojej viac ako stopäťdesiat ročnej histórii prežila mnohé krízové situácie. Pri každej sa stávala duchovnou, morálnou a praktickou oporou tým, ktorí to potrebovali. Aj Armáda spásy na Slovensku bude v tejto tradícii pokračovať. Dôstojníci sú pripravení poskytnúť duchovnú starostlivosť, modlitby, poradenstvo individuálne každému, kto o to požiada. Nechceme však, tak ako naši predchodcovia a kolegovia vo svete, zostať len pri duchovnej starostlivosti. Naše logo obsahuje slogan: srdce Bohu, ruky ľuďom. Tieto ruky už ochotne poskytujeme aj v tejto situácii na niekoľkých miestach a naďalej sme ochotní poskytnúť.
Ponúkli sme dobrovoľnícku pomoc samosprávam všade tam, kde máme svoje zbory a rozvinutú prácu alebo obciam v ich okolí. Našu ponúknutú pomoc prijali mestá Pezinok a Stupava.
V Pezinku sa naša pomoc zameria na vyhľadávanie, kontaktovanie, mapovanie situácie a pomoc ľuďom bez prístrešia, ktorí sa pohybujú v Pezinku a jeho okolí. Táto služba začala dnes, pod vedením sociálnej pracovníčky miestnej nocľahárne.
Zajtra začnú dobrovoľníci v Stupave roznášať ľuďom rúška, ktoré poskytuje konkrétnym osobám magistrát mesta.
V Galante sa takmer každý deň rozváža jedlo tým, ktorí to potrebujú, a hľadá sa ďalšia možnosť kde a ako pomáhať.
Dali sme výzvu na facebook, kde prosíme o darovanie alebo zapožičanie šijacích strojov pre dobrovoľnícke šitie rúšok. Tiež máme dobrovoľníkov, ktorí tieto rúška budú šiť. Verím, že ešte čas ukáže, kde všade bude potrebná pomoc.
V liste zborovým dôstojníkom som dal pokyn, aby do dobrovoľníckych tímov, ktoré budú prichádzať do styku s verejnosťou, nezaraďovali osoby staršie ako päťdesiat rokov a osoby s chronickým ochorením a to pre ich bezpečnosť i bezpečnosť ostatných v tíme. Nechceli by sme, aby sa tí, ktorí sú starší, cítili nepotrebnými. Naopak bude potrebné robiť veľa vecí z domu. Je potrebné stáť na modlitbách, držať túto modlitebnú stráž za tých, ktorí budú pomáhať, ale aj za chorých. Všade tam, kde budeme pomáhať a pomáhame, musí byť naša pomoc v súlade s hygienickými predpismi a v súlade s plánmi miest a obcí, aby sme neohrozili sami seba alebo okolie.

Ďakujem všetkým, ktorí ste sa nezľakli nebezpečenstva, ktorí ste s milosrdným srdcom ochotní dobrovoľne pomáhať tam, kde je to potrebné. Ďakujem všetkým, ktorí sa modlíte za túto situáciu, ďakujem všetkým, ktorí povzbudzujete tých vystrašených, tých ktorí sú plní úzkosti a pomáhate tým, ktorí sú bezradní.
Verím, že naša viera i presvedčenie obstojí aj v tejto skúške.
Nech Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum stráži naše srdce i myseľ v Kristovi Ježišovi.

S láskou Kristovou
Josef Knoflíček
dôstojník zodpovedný za prácu Armády spásy na Slovensku

Voľné pracovné miesto Lučenec

voľné pracovné miesto

Ospravedlňujeme sa za prípadné výpadky týchto stránok. Pracujeme na novej verzii. Ďakujeme za pochopenie

Veselo v novom školskom roku

Škôlka Armády spásy v rómskej osade v Plaveckom štvrtku je už v plnom prúde.

Detičky popri hre usilovne tvoria obdivuhodné dielka.

A prázdniny sú tu

a s nimi aj školáci, ale aj mamičky a staré mamy.

Už nestaviame len komíny, ale aj pyramídy a …?

To sa nám to hrá, keď máme takúto ochranu¨.

 

Kocky prosím už NIE !!!!

Ale tiež robíme zlé veci, tak teraz to musíme dať do poriadku.

Ale tiež sa učíme.

 

 

Malá desiata

Učíme sa po sebe aj upratovať.

Nakoniec malý zázrak. Ešte minulý týždeň sa bili a neznášali sa a dnes spolu stavia a majú sa radi.

Už sa neviem dočkať, čo bude zajtra …

 

 

 

 

 

Uplynulý týždeň v Pezinku

Počas tohto týždňa došlo v osade k poškodeniu čerpadla studne, ktorá je jediným zdrojom pitnej vody pre osadu. Viac ako stotřicet ľudí aj s malými deťmi zostalo bez vody. Mesto Pezinok zabezpečilo na každú rodinu balík pitnej vody a my sa snažili čo najskôr zabezpečiť opravu. To sa podarilo do popoludnia druhého dňa.
Bez vody to je to smutné:                                                          

keď ale začne opäť tiecť:

teraz len dať nové čerpadlo, ale kto to zaplatí …. ?

Zrazu je okolo centra ticho. Je počuť len náhradné benzínové čerpadlo.

Aj napriek problémom s vodou pokračoval klub pre deti predškolského veku.
Učili sme sa rozoznať zelenú, ružovú a červenú farbu. Tiež niektoré zvieratká a ovocie.
Počas týždňa prišli aj mamičky detí a pomocníčky.

 

 

 

 

Chcete nám pomôcť ? Môžete.

20151116_193322TESCO v spolupráci s Potravinovou bankou organizuje potravinovú zbierku. Od 16. 11. do 21.11. 2015, Môžete v Tescu zakúpiť potraviny, hygienické potreby a potom ich odovzdať do košíka určeného pre zbierku, u ktorého sú členovia konkrétnej charitatívnej organizácie. Tesco potom organizácii navyše odovzdá finančný dar – 20%  z ceny tovaru. Pre Armádu spásy sa vyberá v Tesco Malacky a v Tesco Devínska Nová Ves.

Aj my máme pre každého darcu malý darček:

20151116_19335120151116_193341

 

Detský klub v Galante

Prečo detský klub?
Pri evanjelizáciách, zhromaždeniach alebo náhodných stretnutiach s ľuďmi zo sociálne slabých rodín sme sa stretávali stále s rovnakým problémom. V takýchto rodinách, ktoré neustále zápasia z finančnými ťažkosťami, nezamestnanosťou, alkoholom zažívajú deti krušné chvíle. Starosti ktorých majú ich rodičia neúrekom, spôsobujú že mnohé z takýchto detí nepoznajú teplo a lásku domova a práve preto chceme deťom pomôcť naštartovať nový život, život s Ježišom…

Foto z prvého dňa:

« Older posts