ARMÁDA SPÁSY NA SLOVENSKU

Srdce Bohu ruky ľuďom

Poďakovanie

Rád sa pridávam s poďakovaním všetkým členom Armády spásy na Slovensku, zamestnancom a dobrovoľníkom, ktorí sa nenechali zastrašiť a rozhodli sa aj počas pandémie pokračovať v službe Kristovi tým, že v jeho mene pomáhajú roznášať rúška, nakupovať potraviny, pomáhajú deťom v osade s úlohami alebo im pripravujú pracovné listy. Ďakujem všetkým, ktorí videli potrebu a otvorili svoje srdcia pre pomoc, všetkým, ktorí neváhali a pridali sa k zabezpečeniu chodu krízového centra pre ľudí bez prístrešia v Galante. Ďakujem aj tým, ktorí zostali doma a modlia sa za tých, čo pomáhajú a za celú súčasnú situáciu. Ďakujem tým, ktorí ďalej vyučujú a hlásajú Božie slovo cez médiá. 

Čo momentálne robíme. Vyzerá to, že „škôlkový“ tím v Stupave už rúška seniorom rozdal, ale je ešte mnoho ďalších, ktorí ich potrebujú. Preto vyrobené rúška našimi členkami a dobrovoľníčkami ďalej poskytujeme tým, ktorým chýbajú a pritom zabezpečujú nejakú časť života v meste (predavačky, kuchárky, ….). Teraz však bude potrebné zabezpečovať nákupy tým seniorom, ktorí musia zostať doma. Tím nezabúda ani na svoje deti zo škôlky v Plaveckom Štvrtku a pre predškolákov pripravuje pracovné listy, ktoré im donáša domov do osady.

 V Pezinku na Glejovke sa stále šijú rúška pre osadu v Plaveckom Štvrtku, kde boli už niektoré rozdané. Najnovšie sa zakúpil šijací stroj aj pre osadu v Plaveckom Štvrtku a dobrovoľníčky začali šiť rúška aj tam.
Tím pracovníkov z Glejovky je stále k dispozícii Mestu Pezinok pre nákupy seniorom, ale aj pre ďalšiu prípadnú pomoc, ktorá by bola potrebná. V detskom domove v Bernolákove jedna členka pravidelne pomáha s doučovaním detí, ktoré teraz nemôžu chodiť do školy a zostávajú celé dni v domove.

Primátor mesta oficiálne poveril zbor v Galante otvorením krízového centra pre ľudí bez prístrešia. Toto centrum teraz funguje každý deň od 7.30 do 16.30, vrátane víkendov a sviatkov. Jeho chod zabezpečuje päť dobrovoľníkov zo zboru spolu so zborovým dôstojníkom.

Aj keď to vyzerá, že epidémia chce zastaviť chod mnohých inštitúcií, firiem, služieb, napriek tomu nemôže zastaviť milosrdenstvo a ochotu mnohých ľudských sŕdc. Nemôže zastaviť tých, ktorí veria a nezastaví ich.
S láskou Kristovou
Josef a Stáňa Knoflíčkovi

POZDRAV

NÁRODNÍ VELITELÉ ARMÁDY SPÁSY V ČR
A ARMÁDY SPÁSY NA SLOVENSKU

Milí přátelé a kolegové ze všech oblastí práce Armády spásy, Nejprve vám žehnáme pozdravem z Bible: „Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.“ (Fil. 1:2)
Je to silný, hluboký a mocný pozdrav, který v těchto dnech tak moc potřebujeme. Rovněž nám připomíná, že Boží milost a pokoj nás obklopují v každé situaci. Voláme k Němu, nejvyššímu, nejsilnějšímu, nejmilovanějšímu a nejvěrnějšímu v celém vesmíru. On je silnější než nejtemnější temnota, září jasněji než sluneční svit, je větší než naše zápasy, obavy a nejistota z neznámé budoucnosti. On je zde i právě teď, a On je i v naší budoucnosti!
Brzy budeme slavit Velikonoce, nejdůležitější událost v historii, kdy Ježíš svou obětí přinesl spasení, naději a budoucnost celému lidstvu. Kéž Jeho milost a spása, Jeho pokoj a přítomnost naplní naši mysl i srdce a utěší nás v těchto dnech.

Před několika dny jsme šli na krátkou procházku a uprostřed chodníku jsme si všimli krásné křídou nakreslené duhy, kterou očividně nakreslily nějaké děti: „Všechno bude v pořádku!“ Bylo krásné sledovat a cítit atmosféru optimismu a víry v dnešek i zítřek. Naše děti nám ukazují cestu a inspirují nás k tomu, abychom si i my mezi sebou navzájem kreslili krásné pomyslné malby pro povzbuzení k tomu, jít ve víře dál s důvěrou a nadějí. Uprostřed těchto „bouřlivých dnů“ jsme vám stále velice vděční za vaši lásku a odhodlání věnované našim zranitelným lidem. Děkujeme vám za vaše úsilí, za každou „míli navíc“, kterou jdete, i za velkou zátěž, kterou nyní v těchto zvláštních okolnostech, kdy nás zasáhl korona virus, nesete. Tím dokazujete, že společně jsme silní a bojujeme za naše bratry a sestry a za to, aby světlo překonalo temnotu. S pokorou a vděčností jsme hrdí na naše kolegy v Armádě spásy, kteří věrně naplňují poslání, i přesto že větry dují a moře se bouří. Díky, skvělá lodní posádko! Přejeme vám všem příjemné Velikonoce, Boží požehnání a ochranu.
Tone a Frank

Pozdrav od národních velitelů

 

Milí přátelé a kolegové v Armádě spásy Během několika málo dnů a týdnů čelí naše životy, rodiny, pracoviště, města, země a téměř celý svět naprosto nové situaci. Situaci, která ovlivňuje naše životy, pokud jde o zdraví, práci, ekonomiku, bezpečnost a kvalitu života. Zdá se nám, že dnes všichni nemluví o ničem jiném než o korona viru, a důsledky toho jsou již zřejmé a patrné v celé společnosti. A ne jinak je tomu s problémy, které se objevují s narůstajícím výskytem korona viru. I my v Armádě spásy jsme podnikli již mnoho kroků, abychom řešili neustále ze dne na den měnící se situaci. Zejména v přímé péči o naše klienty a uživatele. To vedlo k potřebě významných změn v naší práci a programech, včetně nutnosti přijmout mnoho preventivních opatření, a to vše v zájmu poskytování té nejlepší péče o naše klienty i naše zaměstnance. Stále máme nedostatek hygienických prostředků a nemálo oficiálních předpisů o sociálních službách je třeba revidovat podle nastalé těžké situace. Ujišťujeme vás však, že ředitelé Armády spásy na všech úrovních tvrdě pracují a jednají o těchto otázkách v nejlepším zájmu zaměstnanců a klientů.                           
Kvůli opatřením jsme také museli omezit veřejné služby v našich sborech. Přesto důstojníci stále nabízí pastorační péči, udržují kontakt s členy a návštěvníky a jsou k dispozici pro potřeby v sociálních službách podle hesla „společně jsme jedno (together we are one)“. A některé sbory také vysílají nedělní bohoslužby online. Je úžasné slyšet a vidět, jak jste všichni z celého srdce odhodlaní dělat to nejlepší pro naše klienty a uživatele, ať už v našich projektech nebo mimo ně, a pro zajištění personálu a nezbytných praktických opatření, aby mohla naše práce pokračovat. Oceňujeme také veškerou kreativitu, kterou prokazujete při řešení problémů, které s touto situací nastávají.
Dovolte nám citovat reakci jedné brněnské zaměstnankyně v současné situaci: „Děkuji všem za to, že jsme soudržní a pomáháme, kde se dá. Jsem hrdá na to, že můžu pracovat pro Armádu spásy. Vidím kolem sebe nyní tolik kolegiality a hřeje mě z toho u srdce.“
Více než kdy dřív potřebujeme jeden druhého. Jsme v tom všichni společně. Děkuji vám, že se navzájem povzbuzujete a podporujete. V těžkých dobách, kdy nás obklopuje temnota, je potřeba, abychom pozvedali naše světlo, aby přinášelo víru, naději a lásku lidem kolem nás. Děkujeme vám, že jste těmi, kteří přináší světlo na místa, kde pracujete. To má neocenitelnou hodnotu a velký význam pro naše lidi.
Chceme vám všem poděkovat za vaši věrnost a lásku, kterou prokazujete svými činy a prací v těchto nezvyklých dnech. Dokonce i v tunelu je světlo, a na jeho konci nás čekají lepší a slunečné dny!
Pamatujte: Bůh je blízko a nikdo z nás není sám. V každé situaci jsme obklopeni jeho světlem, láskou a péčí. On je tou pevnou skálou po všechny věky a pro všechny lidi. Důvěřujme Jemu. Modlíme se za vás a za naše lidi, nechť vás Pán Bůh ochraňuje a žehná vám.
„Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš. I kdybych vzlétl na křídlech jitřní záře, chtěl přebývat při nejzazším moři, tvoje ruka mě tam doprovodí, tvá pravice se mě chopí.“                                                                      (Žalm139:7-10)

V Praze 20.března 2020

List oblastného dôstojníka

Dobrý deň, pokoj Ježiša Krista vám všetkým drahí bratia a sestry, vojaci v Kristovi, priatelia, pracovníci, dobrovoľníci.

Sme v čase a situácii, ktorú nikto nepredpokladal ani pravdepodobne ešte nikdy nezažil. Epidémia tohto rozsahu je zatiaľ nevídaná, porovnateľná možno len s niektorými morovými ranami z histórie Európy.
Aj v Armáde spásy sme zrušili verejné nedeľné Bohoslužby a všetky akcie, kde sa stretávalo viac osôb (vyučovanie, modlitebné, skupinky). Neznamená to, že sa nemodlíme, že o sebe nevieme alebo, že nechválime nášho Pána Ježiša Krista. Len sme sa museli prispôsobiť situácii. Tento týždeň začneme prvýkrát so živým vysielaním cez facebook a to v piatok od 17.00-do 18.00 a v nedeľu potom nedeľné slovo od 10.00-do11.00. Pokiaľ sa bude zákaz zhromažďovania predlžovať, budeme pridávať aj vysielania.

Armáda spásy vo svojej viac ako stopäťdesiat ročnej histórii prežila mnohé krízové situácie. Pri každej sa stávala duchovnou, morálnou a praktickou oporou tým, ktorí to potrebovali. Aj Armáda spásy na Slovensku bude v tejto tradícii pokračovať. Dôstojníci sú pripravení poskytnúť duchovnú starostlivosť, modlitby, poradenstvo individuálne každému, kto o to požiada. Nechceme však, tak ako naši predchodcovia a kolegovia vo svete, zostať len pri duchovnej starostlivosti. Naše logo obsahuje slogan: srdce Bohu, ruky ľuďom. Tieto ruky už ochotne poskytujeme aj v tejto situácii na niekoľkých miestach a naďalej sme ochotní poskytnúť.
Ponúkli sme dobrovoľnícku pomoc samosprávam všade tam, kde máme svoje zbory a rozvinutú prácu alebo obciam v ich okolí. Našu ponúknutú pomoc prijali mestá Pezinok a Stupava.
V Pezinku sa naša pomoc zameria na vyhľadávanie, kontaktovanie, mapovanie situácie a pomoc ľuďom bez prístrešia, ktorí sa pohybujú v Pezinku a jeho okolí. Táto služba začala dnes, pod vedením sociálnej pracovníčky miestnej nocľahárne.
Zajtra začnú dobrovoľníci v Stupave roznášať ľuďom rúška, ktoré poskytuje konkrétnym osobám magistrát mesta.
V Galante sa takmer každý deň rozváža jedlo tým, ktorí to potrebujú, a hľadá sa ďalšia možnosť kde a ako pomáhať.
Dali sme výzvu na facebook, kde prosíme o darovanie alebo zapožičanie šijacích strojov pre dobrovoľnícke šitie rúšok. Tiež máme dobrovoľníkov, ktorí tieto rúška budú šiť. Verím, že ešte čas ukáže, kde všade bude potrebná pomoc.
V liste zborovým dôstojníkom som dal pokyn, aby do dobrovoľníckych tímov, ktoré budú prichádzať do styku s verejnosťou, nezaraďovali osoby staršie ako päťdesiat rokov a osoby s chronickým ochorením a to pre ich bezpečnosť i bezpečnosť ostatných v tíme. Nechceli by sme, aby sa tí, ktorí sú starší, cítili nepotrebnými. Naopak bude potrebné robiť veľa vecí z domu. Je potrebné stáť na modlitbách, držať túto modlitebnú stráž za tých, ktorí budú pomáhať, ale aj za chorých. Všade tam, kde budeme pomáhať a pomáhame, musí byť naša pomoc v súlade s hygienickými predpismi a v súlade s plánmi miest a obcí, aby sme neohrozili sami seba alebo okolie.

Ďakujem všetkým, ktorí ste sa nezľakli nebezpečenstva, ktorí ste s milosrdným srdcom ochotní dobrovoľne pomáhať tam, kde je to potrebné. Ďakujem všetkým, ktorí sa modlíte za túto situáciu, ďakujem všetkým, ktorí povzbudzujete tých vystrašených, tých ktorí sú plní úzkosti a pomáhate tým, ktorí sú bezradní.
Verím, že naša viera i presvedčenie obstojí aj v tejto skúške.
Nech Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum stráži naše srdce i myseľ v Kristovi Ježišovi.

S láskou Kristovou
Josef Knoflíček
dôstojník zodpovedný za prácu Armády spásy na Slovensku

Voľné pracovné miesto Lučenec

voľné pracovné miesto

Ospravedlňujeme sa za prípadné výpadky týchto stránok. Pracujeme na novej verzii. Ďakujeme za pochopenie

Second Hand

Second Hand v Armáde Spásy v Galante, každý Pondelok od 13:00-15:00 hod.

Ľudia z Galanty prispievajú noseným oblečením veľmi radi

Ďakujeme obyvateľom mesta Galanty za pravidelné zásobovanie nášho malého Second Handu na Bratislavskej ulici. Oblečenie ktoré už oni sami nijak nevyužijú, mnohých ľudí ešte poteší, zahreje. Z počiatku sme sa obávali že oblečenie budeme musieť voziť autom z Českej republiky, čo znamená nemalé náklady. Avšak sme naozaj veľmi milo prekvapený tým, koľko ochotných darcov nachádzame v našom meste a okolí. Ľudia nám telefonujú a my im veľmi radi s odvozom oblečenia vždy pomôžeme.

Týmto vám všetkým veľmi pekne ďakujem…

Kontakt:

Adriana Vágaiová +421 940 438 117, Albín Vágai +421 940 438 114.

Bratislavská ulica 74/32

Noví vojaci Armády Spásy

V nedeľu 9. decembra 2018 slávnostne podpísali zmluvu vojaka Armády Spásy štyria noví vojaci v Galante. Sme veľmi vďační Bohu za to, že povoláva ľudí ktorí sú ochotní slúžiť na Božej vinici.

Matúš 9:37-38  Vtedy povedal svojim učeníkom: Žatvy je mnoho, ale robotníkov je málo. Tedy proste Pána žatvy, žeby vyslal robotníkov do svojej žatvy.

Nedeľná Bohoslužba bola naozaj radostným stretnutím plného radosti, nadšenia a tanca. Ďakujeme všetkým za ich účasť na tomto slávnostnom stretnutí. Veríme že na Slovensku bude aj do budúcna pribúdať stále viac ľudí, ochotných pomáhať. Sme Armáda Spásy a našim povolaním je pomáhať ľuďom ktorí vyčerpali už všetky ostatné druhy pomoci. Práve pre týchto ľudí dal Boh povstať Armáde Spásy. Ľudia bez domova, ľudia závislí na alkohole či drogách, sociálne slabé rodiny sú ľudia ktorým sme odhodlaní slúžiť.

„Kým budú ženy plakať tak ako teraz, budem bojovať; kým budú deti hladovať tak ako teraz, budem bojovať; kým budú muži chodiť do väzenia, dnu a von, dnu a von, budem bojovať; kým bude na ulici nejaké malé stratené dievča, budem bojovať; kým bude žiť čo len jediná temná duša bez Božieho svetla, budem bojovať – budem bojovať až do úplného konca.“

William Booth

 

« Older posts